Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper personer med sykdom eller økt risiko for sykdom som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. De ansatte har helsefaglig og idrettsfaglig bakgrunn.