Faktura for eiendomsgebyrer

Kort fortalt

 • Du får faktura for kommunale eiendomsgebyrer fire ganger i året 
 • Fakturaen er for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing
 • Regningen blir sendt til den som står tinglyst som eier av eiendommen

Se fakturaene dine 

Du må logge deg inn på Min side via ID-porten for å se dine fakturaer:

Min side

Når du er logget inn, velger du lenken "Fakturaer fra kommunen" nederst på siden. 

Om fakturaen

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om regningen.

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for kommunale eiendomsgebyrer sendes ut fire ganger hvert år. Betalingsfristene er

 • 20. mars
 • 20. juni
 • 20. september 
 • 20. desember

Hvem får faktura?

Den som er tinglyst som eier av eiendommen får tilsendt fakturaen. Det vil si den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen.

Vi henter informasjonen fra det offentlige eiendomsregisteret (matrikkelen).

Hva betaler du for?

Du betaler for

 • vann og/eller avløp
 • renovasjon
 • feiing av ildsteder
 • slamtømming, hvis du har eget avløpsanlegg

Se priser og satser for de ulike gebyrene

Du kan se detaljer om eiendommen din og de kommunale tjenestene som er tilknyttet eiendommen ved å logge inn på Min eiendom.

For borettslag og næringseiendommer, vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester.

Hva får du igjen for det?

Det du får igjen for gebyret, er at vi

 • renser drikkevannet
 • sørger for å ha tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner
 • dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke
 • sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig
 • verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall

Hva består vann- og avløpsgebyrene av?

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et

 • fast abonnementsgebyr 
 • variabelt forbruksgebyr

Forbruket ditt måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker. Du leser av vannmåleren i november eller desember hvert år.

Grunnlag for VA-gebyret

Vannforbruket ditt blir avregnet mot det du har betalt inn på a-konto. Med et a-konto-oppgjør, betaler du et estimert forskudd (basert på fjorårets forbruk) på hver faktura (regning) gjennom året.

Hvis du har betalt for lite i a-konto, vil det gi en høyere regning. Har du betalt for mye i a-konto, vil du få en lavere regning.

Avregning av vannforbruket blir fakturert på årets første faktura (1. termin) hvert år. Alle fakturapostene i forbindelse med oppgjøret vises denne fakturaen, se eksempel:

Eksempel på gebyrer satt i en tabell

Hvis eiendommen din ikke er registrert med vannmåler, blir forbruket stipulert etter eiendommens bruksareal. Dette blir hentet fra matrikkelen, det offisielle eiendomsregisteret.

Har du spørsmål?

For spørsmål om

Har du fortsatt spørsmål om gebyrgrunnlaget?

Ta kontakt med gebyrkontoret. Oppgi eiendommens adresse, gnr/bnr og telefonnummer når du henvender deg til oss. 

Ta gjerne kontakt med oss via Min eiendom, da kommer henvendelsen direkte til rett saksbehandlingssystem. Se fremgangsmåte for å ta kontakt på Min eiendom.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?

Ja, det kan du.

Ta kontakt med innfordring så fort som mulig hvis du ikke klarer å betale hele fakturaen innen fristen. Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen.

Priser og satser for gebyrene

Her finner du priser og gebyrer for 2024:

Her finner du priser og gebyrer for 2023: 

Feiegebyret ditt blir litt mindre fremover

Skattedirektoratet har slått fast at lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg er unntatt moms (skatteetaten.no)

Endringen er gjort gjeldende fra 1. januar 2024.

Det betyr at momsen du betalte for denne tjenesten på årets første faktura blir tilbakeført på neste faktura.

Det gamle årsgebyret var på 444 kroner per pipeløp. Det nye årsgebyret er 355,20 kroner per pipeløp.

Årsgebyret for 2024 reduseres med 88,80 kroner per pipeløp, som utgjør 22,20 kroner per kvartal. Har du ett pipeløp i hjemmet ditt, vil du dermed få tilbakeført 22,20 kroner på neste faktura fra oss.

Her ser du et eksempel på hvordan dette vil se ut på fakturaen til et hjem med kun ett pipeløp:

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Forskriften bestemmer hvor mye du som abonnenet skal betale for vann- og avløpstjenester som kommunen leverer.

Fakturaen baserer seg på informasjon som hentes fra matrikkelen, det offisielle eiendomsregisteret, og hvordan bygget ditt er registrert der.

Hvis du er uenig i det som står registrert i matrikkelen, må du selv søke om bruksendring.

Hvis du har godkjent bruksendring, men likevel har mottatt faktura for flere boenheter, kan du si ifra ved å sende inn en melding.

Kontakt oss direkte på nett

Har du spørsmål, kan du kontakte oss direkte på Min eiendom.

Slik gjør du det, steg for steg:

 1. Logg inn på Min eiendom via ID-porten
 2. Velg eiendom i nedtrekksmenyen og trykk på denne
 3. Velg hvilket eiendomsgebyr du vil spørre mer om
 4. Trykk på Meld fra, hvis den ikke er åpen
 5. Fyll inn informasjon og send inn ditt spørsmål

Du kan også nå denne tjenesten fra Min side.

Kontaktinformasjon

Ta helst kontakt med gebyrkontoret på e-post

gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no

Gebyrkontorets telefon har telefontid torsdager kl. 09.00–15.00.

Gebyrkontoret kan nås på telefon 64 87 85 94.

postmottak@nordrefollo.kommune.no