Vannmåler

Kort fortalt

  • Vannmåleren måler vannforbruket ditt 
  • I desember skal du lese av vannmåleren i huset ditt
  • Vi sender ut SMS eller avlesningskort i forkant
  • Har du installert digital (fjernavlest) vannmåler, trenger du ikke å foreta deg noe

Du får en SMS

Vi sender deg en SMS i november eller desember for å samle inn vannforbruket.

Varselet blir sendt til din mobiltelefon hvis vi har registrert nummeret ditt, eller du har registrert deg i et offentlig register.

Det er først etter at du har fått sms (eller avlesningskort) at du kan registrere vannforbruket ditt. 

Ikke hjemme i desember?

Er du bortreist i desember, oppfordrer vi deg til å ta bilde av måleren og sende det til gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no før du reiser.

NB! Husk å merke e-posten med adresse og gnr/bnr.

Ikke fått SMS?

Finner vi ikke et mobilnummeret, sender vi ut et avlesningskort i posten. Send gjerne inn svaret via nettsiden Leseav.no

Det går raskere enn å sende kortet tilbake via posten.

Sjekk om vi kan nå deg

Det finnes to ulike registre du kan registrere deg i for at vi skal nå deg. Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert:

Norge.no -  Oppdater kontaktinformasjon
I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige sendes dit.

www.varslemeg.no
Dette er et tilleggsregister som kun er koblet opp mot kommunens varslingssystem.

Fått sms til feil nummer?

Har du fått en sms om å lese av vannmåleren som du mener er sendt til feil nummer?

Da ber vi deg om å ikke svare på denne. Sms-ene fungerer ikke til dialog, og blir ikke manuelt fulgt opp.

Har du fått en feilsendt sms, må du sjekke opplysningene dine i de offentlige registrene og nummeropplysningen 1881.

Kontaktinformasjon til bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner på www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.    

Slik leser du av vannmåleren

Vannforbruket ditt blir målt av vannmåleren, og du betaler for det du faktisk bruker.

Vent med å sende inn vannmålertallet til du har mottatt en sms eller kort i posten. Du får dette i løpet av november eller desember.

Figur 1: Har du en digital vannmåler som på bildet under, trenger du ikke å foreta deg noe. 

Digital vannmåler

 

Figur 2: Ser vannmåleren din slik ut, som på bildet under, har du en manuell vannmåler. Da skal du sende inn tallet til kommunen. 

Målenummer og årsavlesning er ringet rundt i grønt


Svar på sms-en med tallene

Vannmåleren kan være installert i for eksempel et fordelingsskap, ved varmtvannstanken eller i/under kjøkkenbenken.

  1. Når du har mottatt sms, sjekk at målernummeret vi oppgir er det samme som på måleren din. Hvis det er ulikt, ta kontakt med kommunen. Oppgi adresse, og send med bilde av måleren din på e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no
  2. Les av måleren. Du skal kun ha med tallene foran kommaet.
  3. Svar på sms-en med bare tall. Taster du inn feil, kan du sende et nytt svar. Det er det siste svaret som registreres som forbruket ditt.

Du får svar/kvittering når målerstanden er registrert. 

Hvis eiendommen ikke er registrert med en vannmåler, blir forbruket ditt stipulert etter eiendommens bruksareal, som er registrert i matrikkelen, det offisielle eiendomsregister.

Her finnes informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

Grunnlag for vann- og avløpsfaktura

Vannmålertallet hentes inn i desember, og ditt faktiske forbruk blir avregnet mot det du har betalt inn på a-konto.

Se mer informasjon om hva vi fakturerer deg for og kommunale eiendomsgebyrer

Demontering og installasjon av vannmålere i boligsameier

Hvis sameiet har en felles vannmåler på hovedinntaket, kan ikke enkeltseksjoner få utlevert vannmålere.

Ved overgang til seksjonsmålere, må felles måler demonteres. Vi anbefaler sameier å koordinere overgangen i fellesskap.

Hvis dette ikke er mulig, kan kommunen i samråd med sameie fakturere seksjonene etter husareal (BRA), slik at den felles måleren kan demonteres.

Det vil da være seksjonseiers ansvar å få montert vannmåler i eget hus.

Har du spørsmål om dette, ber vi om at du kontakter oss på e-post Vakontroll@nordrefollo.kommune.no

Utlevering av vannmåler

Alle eiendommer tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet skal ha installert vannmåler, og betale forbruksgebyr.

Rørlegger må ta med godkjent søknad om sanitærabonnement.

Det er mulig å hente vannmåler alle dager på

Drømtorp
Teglveien 18A
1410 Ski

Henting av vannmåler bør avtales i forkant, slik at fagansvarlig kan være til stede.

Ansvarlig vannmålerkontrollør 
Nils Thorstensen
Telefon 97 74 24 74