Kontakt miljørettet helsevern

Kort fortalt

Har du spørsmål eller behov for råd og veiledning om miljøfaktorer eller regelverk knyttet til disse, kan du ta kontakt med Miljørettet helsevern.

Ved henvendelser eller spørsmål, ta kontakt med Miljørettet helsevern på e-post: samfunnsmedisin@nordrefollo.kommune.no

Les mer om hvilke saker miljørettet helsevern behandler her.

Hvis du ønsker å sende en klage på miljøforhold som gir vesentlige helseplager, bruk skjemaet:

Klage på miljøfaktor

Husk at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige dokumenter, og vil være i offentlig journal.

Kun opplysninger som er taushetsbelagte vil bli unntatt fra innsyn.