Rehabiliteringsteam

Kort fortalt

 • Har du fått en akutt og stor funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade, kan et rehabiliteringsteam følge deg opp i en begrenset periode
 • Vi bidrar til å gjøre overgangen fra institusjon til hjemmet ditt tryggere
 • Tjenesten er for deg over 18 år og som bor eller skal bo hjemme 

Hva er et rehabiliteringsteam?

Tjenesten er for deg med akutt og stor funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade. Det er kommunens ergoterapi- og fysioterapitjeneste som danner teamet, i samarbeid med deg og andre aktuelle tjenester.

Teamet kan sammen med hjemmesykepleien raskt hjelpe deg med å gjøre overgangen fra institusjon til hjemmet ditt tryggere. Teamet er på plass hos deg så fort som mulig, og innen syv dager etter at du kommer hjem.

Hvis hjemmet ditt trenger tilrettelegging, kan du få hjelp fra hjelpemiddellageret.

Rehabilitering i hjemmet

Helsepersonell med rehabiliteringskompetanse vil følge deg opp i en begrenset periode. 

Du får samarbeide med

 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • sykepleier
 • lokalt hjelpemiddellager 
 • andre aktuelle tjenester

Vi jobber med deg i dine egne omgivelser for at det skal bli enklere for deg å oppnå egne mål om en meningsfylt og aktiv hverdag.

Rehabiliteringsteamet har to faste koordinatorer som mottar henvisninger, og som koordinerer tilbudet.

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid, mandag til fredag. Vi har redusert tilbud i skolens ferier.

Hvem kan få tjenesten?

Du kan få tjenesten hvis du 

 • er over 18 år 
 • bor hjemme eller skal hjem etter et opphold på institusjon
 • har hatt en akutt og stor funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade, og trenger trygging og/eller videre rehabilitering i hjemmet

Tjenesten gjelder ikke hvis du har en funksjonsnedsettelse på grunn av psykiatri og/eller rus.

Her finner du informasjonsbrosjyre om tjenesten

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk om rehabiliteringsteam

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Rehabiliteringsteam 
Postboks 3010
1402 Ski

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Annet helse- og omsorgspersonell du har kontakt med, kan søke om tjenesten for deg.

Koster det noe?

Tjenesten er gratis. Ved korttidslån av hjelpemidler må du regne med et utlegg.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på hverdager mellom kl 08.30 og 15.00.

Vi kan ikke alltid ta telefonen, men legg igjen en beskjed eller send en SMS, så kontakter vi deg så fort vi kan.

Vi har redusert tilbud i skolens ferier.

Kontaktpersoner

Kari Marie Hagen, koordinerende ergoterapeut
Telefon: 48 07 55 36 

Tone Rue, koordinerende fysioterapeut
Telefon: 45 72 97 22

Rehabiliteringsteam

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post.