Rehabiliteringsteam

Kort fortalt

  • Vi bidrar til å trygge overgangen fra institusjon til hjemmet.
  • Vi samarbeider med deg om rehabilitering etter akutt og omfattende funksjonsnedsettelse.

Tjenesten er for deg over 18 år og foregår i en begrenset periode.

Om rehabiliteringsteamet 

Det er kommunens ergoterapi- og fysioterapitjeneste som danner rehabiliteringsteam i samarbeid med den enkelte innbyggeren og andre aktuelle tjenester.

Rehabiliteringsteamet har to faste koordinatorer som mottar henvisninger og koordinerer tilbudet.

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid, mandag til fredag. Vi har redusert tilbud i skolens ferier.

Trygg overgang til hjemmet

Teamet kan sammen med hjemmesykepleien raskt hjelpe deg med å gjøre overgangen fra institusjon til hjemmet tryggere. Hvis hjemmet ditt trenger tilrettelegging, kan du få hjelp fra hjelpemiddellageret.

Les mer om hjelpemidler

Teamet er på plass hos deg så fort som mulig og innen syv dager etter at du kommer hjem.

Rehabilitering i hjemmet

Helsepersonell med rehabiliteringskompetanse samarbeider tverrfaglig om fysisk og kognitiv rehabilitering i en begrenset periode.

Tjenesten er for innbyggere med akutt og omfattende funksjonsnedsettelse etter sykdom eller skade.

Slik jobber vi

Helsepersonell med rehabiliteringskompetanse følger deg opp i en begrenset periode. Du får samarbeide med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, lokalt hjelpemiddellager og andre aktuelle tjenester. 

Vi jobber med deg i dine egne omgivelser for at det skal bli enklere for deg å oppnå egne mål om en meningsfylt og aktiv hverdag.

Hvem kan få tjenesten?

Dette er kriteriene:

  • Du er over 18 år og bor hjemme eller skal hjem etter et opphold på institusjon.
  • Du har hatt en akutt og omfattende funksjonsnedsettelse på grunn av somatisk sykdom eller skade og trenger trygging og/eller videre rehabilitering i hjemmet.

Tjenesten omfatter ikke funksjonsnedsettelse som skyldes psykiatri og/eller rus.

Her finner du informasjonsbrosjyre om tjenesten

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søk om rehabiliteringsteam

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Adressen er:
Nordre Follo kommune
Rehabiliteringsteam 
Postboks 3010
1402 Ski

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Annet helse- og omsorgspersonell du har kontakt med, kan søke om tjenesten for deg.

Koster det noe?

Tjenesten er gratis. Ved korttidslån av hjelpemidler må du regne med et utlegg.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss på hverdager mellom kl 08.30 og 15.00.

Vi kan ikke alltid ta telefonen, men legg igjen en beskjed eller send en SMS, så kontakter vi deg så fort vi kan.

Vi har redusert tilbud i skolens ferier.

Kontaktpersoner

Kari Marie Hagen, koordinerende ergoterapeut
Telefon: 48 07 55 36 

Caroline Jonassen Scheuer, koordinerende fysioterapeut
Telefon: 95 73 64 34  

Tone Rue, koordinerende fysioterapeut
Telefon: 93 07 12 17

Rehabiliteringsteam

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post.