Guide til arrangører

Kort fortalt

 • Informasjon om hva du har ansvar for hvis du skal være arrangør
 • Tips om bruk av frivillige, lokaler og markedsføring

Tillatelser og tilskudd

Arrangøren har ansvaret for å skaffe de tillatelsene som trengs.

Grunneier

I oversikten over arrangementssteder nedenfor er det informasjon om kontaktpersoner.

For søknad om tillatelse på kommunal grunn se her: 

Melde fra til eller søke politiet

Du må søke politiet dersom arrangementet har et omfang som åpenbart medfører behov for betydelige reguleringer av ferdsel eller vakthold.

Du skal melde fra til politiet når du har planer om et arrangement på offentlig sted, eller hvis arrangementet er allment tilgjengelig.

Les mer på politiets nettside

Sperring av gater

Er det behov for avsperring, for eksempel i forbindelse med fakkeltog, markedsboder og annet, må du kontakte grunneier, kommune eller stat, og varsle brannvesenet.

Servering av alkohol

Det enkleste er å ha en profesjonell samarbeidspartner innen servering, men utover alminnelig bevilling, må du også om bevilling forbindelse med ulike arrangement.

Her finner du skjema til bruk for både åpne og lukkede arrangement.

Servering av mat

Du finner informasjon om servering på Mattilsynets nettside.

Nabovarsel

I noen tilfeller bør det deles ut nabovarsel, for å unngå klager midt under et arrangement - ta med litt om innhold, varighet, tillatelser og lignende.

Brannvesenet

Brannvesenet skal alltid ha rask tilgang, så informer og rådfør deg med dem om fremkommelighet, plassering av boder, telt og lignende.

Se nettsiden til Follo brannvesen eller ring tlf. 33 31 41 10.

Musikk

All musikk er rettighetsbelagt, og det skal dermed betales en avgift til Tono for bruk av musikk, etter tillatelse på forhånd, og avregnet i etterkant. Summen avhenger av størrelse på arrangement, billettsalg med mer.

Se mer informasjon på nettsiden til Tono

Søk tilskudd

Ønsker du å søke tilskudd til ditt arrangement?

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen i Nordre Follo 

Skal du bruke frivillige?

Når du bruker frivillige til å jobbe på et arrangement må du følge lover og regler.

Mange arrangementer er helt avhengige av frivillige som jobber der. Det er mye du som arrangør må tenke på når du skal bruke frivillige.

Her er en rekke tips

Du bør

 • ha en egen ansvarlig som rekrutterer, koordinerer og følger opp alle frivillige.
 • definere tydelig hvor mange frivillige du trenger innen hvert område.
 • lage gode og tydelige vaktplaner, og husk å legge inn pauser.
 • gi god informasjon i forkant med en egen frivilligsamling. Lag gjerne en liten frivillig-guide med informasjon som frivillige bør vite under arrangementet, som for eksempel
  • kart
  • kontaktinformasjon
  • nødnummer og instrukser
  • info om presseansvarlig med mer
 • sørge for god opplæring.

Du kan rekruttere frivillige på sider som frivillig.no. Det er viktig at alle frivillige føler seg inkludert og blir ivaretatt. Det er du som arrangør som har dette ansvaret.

Som arrangør er du pliktig til å å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser og her er frivillige stilt likt med arbeidstagere. Vær spesielt obs på disse kravene:

 • Krav om yrkesskadeforsikring - Les mer om dette hos Norske konsertarrangører
 • Krav til fornuftig arbeidstid og pauser
 • Krav til god Helse, miljø og sikkerhetsplan og samsvar (sikre at andre enn arbeidstagere er sikret i et fullt forsvarlig arbeidsmiljø)

Arrangementer og festivaler

Her finner du oversikt over forskjellige arrangementer og festivaler:

Lokaler og steder

Kommunen leier ut flere lokaler, både utendørs og innendørs.

Vi leier ut blant annet

 • utendørs markedsplasser
 • innendørs møterom
 • festsaler
 • gymsaler 
 • andre typer lokaler

Les om utleie av lokaler og anlegg

I Bookup kan du lese mer om de enkelte lokalene, se når de er ledige og bestille dem.

Tips til markedsføring

 • Snakk med venner og kjente og be dem spre ordet videre.
 • Kontakt gjerne Østlandets Blad og/eller Oppegård avis.
 • Lag poster på sosiale medier. De mest brukte er Facebook og Instagram. Husk å @navn på personer som du kan knytte til arrangementet, da når det flere.
 • Del gjerne arrangementet i stedsbestemte Facebooksider

Tenk på hvem du ønsker å nå og hva du ønsker å kommunisere og velg den kanalen som passer best til ditt mål.

Legg også arrangementet ditt inn i