Nabovarsel

Kort fortalt

 • Husk å sende nabovarsel før du søker.
 • Les om hvordan du gjør det i teksten under.
 • Før du søker om å bygge noe på en eiendom, må du som hovedregel varsle naboer.
 • Du trenger ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt, for eksempel når du kun skal gjøre endringer inne, eller gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom.

Hva skal nabovarselet inneholde?

 • Du må beskrive hva du skal gjøre, og hvordan det vil påvirke naboenes interesser.
 • Du må legge ved situasjonskart hvor du har tegnet inn alt som skal bygges. I noen tilfeller må du også ha fasadetegninger og snittegninger.
 • Du må opplyse om du søker eventuell dispensasjon fra regelverket. Du må da beskrive hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra, og begrunnelsen for dispensasjonssøknaden.

Les mer om hva du trenger av dokumenter i et nabovarsel.

Hvem må du varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere, det vil si eiere eller festere av:

 • Eiendommer som har felles grense med din eiendom.
 • Eiendommer som grenser til eiendommen din i ett punkt.
 • Eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde. 

Lag naboliste og send nabovarsel digitalt

Du kan bestille liste over naboer og varsle dem digitalt ved å bestille eNabovarsel her.

I den digitale nabovarseltjenesten kan du:

 • finne naboene som skal varsles
 • lage nabovarsler (beskrive tiltaket, legge ved nødvendige dokumenter)
 • sende varselet direkte til naboene i Altinn
 • få kvittering i Altinn og på Min side når naboene er varslet
 • motta eventuelle merknader fra naboene i din meldingsboks i Altinn
 • fylle ut dokumentene som skal ligge ved byggesøknaden din når du sender den inn til oss  

Sjekk at alle naboer har fått varsel

Det kan ta noe tid før alle naboene har mottatt varselet i Altinn. Du får en kvittering i Altinn og i meldingsboksen på Min side når varslingen er gjennomført. 

Hvis noe har gått galt, vil dette komme frem på kvitteringen. Se gjennom kvitteringen så snart den er tilgjengelig. Hvis noen naboer ikke har mottatt varselet i Altinn, må du varsle disse naboene på e-post, med rekommandert post eller ved å levere det personlig. Naboene som varsles på denne måten, må også fylles inn i blanketten «Kvittering for nabovarsel»


Hvis du ikke vil sende digitalt nabovarsel:

Merknader til nabovarsel

Når du har sendt nabovarsel, skal naboene få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine uttalelser (merknader) til deg. Hvis du har varslet digitalt, kan naboene også sende merknadene direkte til meldingsboksen din i Altinn. 

Samle det du trenger til byggesøknad

Når du etter hvert sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved:

 • en kopi av nabovarselet
 • en kvittering som viser hvem som har mottatt varselet
 • eventuelle merknader fra naboene og kommentarene dine til dem
 • eventuell begrunnelse for at naboene ikke er varslet

Hvis du har varslet digitalt, finner du kopi og kvittering i meldingsboksen din. I andre tilfeller må du bruke blankettene «Opplysninger gitt i nabovarsel» og «Kvittering for nabovarsel» fra Direktoratet for byggkvalitet. 

Varselet er gyldig i ett år fra du sendte det.

Kontaktinformasjon