Hva skal nabovarselet inneholde?

Kort fortalt

  • Les om hvilke dokumenter du må sende naboene dine før du skal søke.

Beskrivelse av tiltaket

I nabovarselet må du beskrive hva du skal gjøre, og hvordan det vil påvirke naboenes interesser. Når dette er relevant, bør du oppgi areal og høyder, beskrive utformingen av utearealene og lignende. 

Situasjonskart

Du må alltid legge ved situasjonskart. I situasjonskartet tegner du inn alt som skal bygges – også støttemurer, støyskjermer eller lignende. Bestiller du byggesakskart hos oss, får du situasjonskartet du trenger for å varsle naboene. 

Bestill situasjonskart her.

Tegninger

I noen tilfeller må du legge ved fasadetegninger og snittegninger:

  • Gjelder nabovarselet bruksendring, skal snittegninger legges ved.
  • Gjelder nabovarselet antennesystem, fasadeendring, innhegning eller skilt/reklame, skal fasadetegninger legges ved.
  • Gjelder nabovarselet anlegg, midlertidig bygg, nybygg, påbygg, tilbygg og riving, skal både snittegninger og fasadetegninger legges ved.  

Les mer om hva tegningene skal inneholde, og hvordan de skal utformes.

Dispensasjon

Kommer byggeprosjektet i strid med kravene i loven, overordnede planer, reguleringsplan eller byggeteknisk forskrift? Da må du opplyse naboene om at du har fått eller har tenkt å søke om dispensasjon fra regelverket.

Tilleggsdokumentasjon

Hvis du ønsker, kan du legge ved mer dokumentasjon som hjelper naboene til å bedre å forstå hva du har tenkt å gjøre. Dette kan for eksempel være sol- og skyggediagrammer, illustrasjoner, en fyldigere redegjørelse eller uttalelser fra andre myndigheter.  

Vil du bygge nærmere nabogrensen enn tillatt?

Hvis du vil bygge nærmere nabogrensen enn hva som tillates etter loven, kan du spørre naboen din. Hvis naboen synes det er greit og dere blir enige, må dere fylle ut en avstandserklæring.

Her finner dere et eksempel på en slik erklæring.

Kontaktinformasjon