Merknad til nabovarsel

Kort fortalt

  • Har du merknader til det naboen din planlegger å bygge må du si i fra innen fristen.
  • Send merknadene til kontaktpersonen som er oppført på skjemaet.

Naboen skal få bekreftelse på at du har mottatt varselet

Har du fått nabovarsel på døra, e-post eller sms? Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet. En automatisk lesebekreftelse fra deg er ikke nok.

Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn? Da trenger du ikke gjøre noe for å bekrefte at du har mottatt varselet.

Du sender merknadene dine til naboen

Hvis du mener at planene påvirker deg negativt, kan du sende merknadene dine innen 14 dager etter du har mottatt varselet. Har du ikke mottatt nabovarsel på et byggeprosjekt du skulle blitt varslet om, kan du sende dine merknader direkte til kommunen. Les om når du skal motta varsel.

Merknadene sender du til naboen eller naboens ansvarlige søker.

Du trenger i utgangspunktet ikke å sende merknadene dine til kommunen. Vi får dem når naboen etter hvert søker om byggetillatelse, sammen med naboens kommentarer til dem. Du kan legge kommunen som kopi når du sender nabomerknadene.

Hva kan du mene noe om?

Det er viktig at du beskriver hvilke ulemper du mener byggeprosjektet gir deg som nabo. 

Sjenanse og utsyn er et vanlig tema i merknader til nabovarsel. Vi vurderer hvilken grad av sjenanse tiltaket medfører. Hvis tiltaket er i tråd med vedtatte planer, lover og forskrifter, og det er få muligheter for en alternativ plassering av tiltaket på tomten, skal tiltaket være til stor sjenanse før vi har mulighet til å avslå søknaden. 

Det kan også være nyttig å gi innspill til plassering eller utforming av det som skal bygges.    

Kontaktinformasjon