Skolebytte

Kort fortalt

  • Alle barn har rett til plass på nærskolen, definert ut ifra barnets folkeregistrerte adresse.
  • Foresatte kan søke om skoleplass på en annen skole i kommunen. Søknadsfristen er 1. mars. 
  • Eleven har ikke rett til plass på en annen skole, men rektor kan innvilge søknaden hvis skolen har ledig kapasitet. 

Ny i kommunen

Flytter du til kommunen, vil den nye skolen hjelpe deg med å registrere barnet.

Skolekretser i Nordre Follo kommune 

Flytte fra kommunen

Hvis du flytter fra kommunen, må du melde fra om dette. Gi beskjed til  skolen barnet ditt går på. De lager flyttemelding og sender denne til ny skole eller kommune. Med ditt samtykke kan de også oversende informasjon om eleven.  

Melding om skolebytte

Søke om skoleplass i en annen skolekrets

Foresatte kan søke om plass på en annen skole enn nærskolen. Dette er imidlertid ikke en rettighet. For å sikre alle elever plass på sin nærskole, innvilger vi kun slike søknader hvis det er ledig kapasitet. Vi gjør uansett en konkret vurdering av alle relevante forhold før vi innvilger eller avslår søknader. 

Søk om å bytte skole

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen du går på hvis du ønsker å bytte skole. 

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring