Nyheter

 1. Lysløypeprosjektet fortsetter

  Vi ønsker at innbyggerne kommer seg ut i naturen, både sommer og vinter, og snart kan du ferdes på nye opplyste turveier i nærområdene nord i kommunen.

 2. Fikk svar fra ordføreren og fordelte penger

  Denne uken hadde Nordre Follos barn og unges kommunestyre sitt siste møte før sommeren. 19 skoler deltok med en eller to representanter i møtet som ble ledet av ordfører Hanne Opdan.

 3. Nå er det mulig å leie elektrisk sparkesykkel i Ski

  Ruter tester for tiden en ny parkeringsmodell for elektriske sparkesykler i Ski. Målet er å lære hvordan el-sparkesykler kan bli et godt og fleksibelt transporttilbud, samtidig som trafikksikkerhet og et ryddig bybilde sikres. Egne oppmerkede parkeringsplasser er ett viktig grep.

 4. Nasjonal rammeplan for SFO - likeverdig tilbud med god kvalitet

  Fra 1. august 2021 får skolefritidsordningen (SFO) en nasjonal rammeplan, og SFO-lederne i Nordre Follo kommune er klare for arbeidet med å styrke kvaliteten og innholdet i tilbudet.

 5. Store deler av områder rundt rådhuset stenges i 24 timer

  Store deler rundt Nordre Follo rådhus vil bli avsperret fra og med klokken 21.00 torsdag 17. juni og til og med kl. 21.00 fredag 18. juni i forbindelse med en politisk markering på torget 18. juni kl. 17.00 – 19.00.

 6. Kort fra kommunestyret 16. juni

  Den økonomiske situasjonen i Nordre Follo preget kommunestyrets møte 16. juni. De behandlet blant annet årsregnskapet for 2020, mål- og rammeplan for 2022, langsiktig driftsanalyse og investeringsplan og prioritering av utbygging.