Bøleråsen barnehage har sentral beliggenhet nær skole, butikk og offentlig kommunikasjon. Vi har fine omgivelser og et uteområde med gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Skogen er rett ved barnehagene og alle avdelingene er på tur minste en gang i uka.

Slik jobber vi

Barnehagens visjon er Glade, lekende barn og voksne. 

Vårt hovedmål er at barna i Bøleråsen barnehage skal være glade, selvstendige, trygge og robuste. De skal kjenne seg verdifulle og ta gode og riktige valg. Vi er opptatt av de ansattes relasjonskompetanse, så de kan bidra til å etablere gode relasjoner til barn, foreldre og mellom kollegaer. Dette danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. Barnas lek og lekens vilkår er derfor sentralt i arbeidet vårt. 

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Årsplan

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.  

Svarprosent i 2017 var 77,1 %. 

 • Ute og innemiljø 4,2
 • Relasjon mellom barn og voksen 4,8
 • Medvirkning 4,5
 • Barnets utvikling 4,8
 • Informasjon 4,3
 • Barnets trivsel 4,9
 • Henting og levering 4,6
 • Tilvenning og skolestart 4,7
 • Total tilfredshet 4,8

Pris

 • Pris for heldagsplass er 3 135 kroner per måned.
 • Pris for mat er 400 kroner per måned.

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
 • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie og fridager.     

Kontakt avdelingene 

Virksomhetsleder
Camilla Bløndal
Telefon 91 37 19 38

Daglig leder
Nina Solberg
Telefon 41 32 60 25  

Nøtteliten (0-3 år)
Telefon 64 85 31 50  

Grønn (3-4 år)
Telefon 64 85 31 50  

Gul (4-6 år)
Telefon 64 85 31 50   

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her holder vi til

Bøleråsen barnehage

Besøksadresse:

Bregnefaret 5
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 50

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Langhus
 • Avdelinger: 3
 • Antall godkjente plasser: 51
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Camilla Bløndal
Telefon 91 37 19 38

Daglig leder
Nina Solberg
Telefon 41 32 60 25  

Besøksadresse
Bregnefaret 5, 1405 Langhus
 
Postadresse
Bregnefaret 5, 1405 Langhus  

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her holder vi til

Bøleråsen barnehage

Besøksadresse:

Bregnefaret 5
1405 Langhus

Telefon: 64 85 31 50