Barnehagen ligger i nær tilknytning til Langhus stasjon og har Langhus skole som nærmeste nabo. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet fine turområder, som vi bruker flittig.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er I Langhus barnehage leker og lærer vi sammen.

Barnehagen er opptatt av et godt utviklings- og læringsmiljø for både voksne og barn. Vi legger grunnlaget gjennom lek og humor og motiverer barna ved å ta tak i deres interesser og lar dem oppleve mestring. I Langhus barnehage har vi et perspektiv på natur og naturvern i «alt» vi jobber med. Vi ønsker å formidle et helhetssyn på natur, mennesker og miljø og ser på økosystemets betydning for oss mennesker.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.  

Svarprosent i 2017 var 61 %.

 • Ute og innemiljø 3,6
 • Barnets utvikling 4,2
 • Informasjon 3,7
 • Barnets trivsel 4,7
 • Total tilfredshet 3,9

Pris

Se priser og betaling i barnehage.    

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
 • Lørdag–søndag: Stengt

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  

Marit Karlsen 
Telefon 90 27 60 49

Skaperne (5-6 år)
Telefon 41 49 78 89  

Filosofene (3-4 år)
Telefon 98 25 11 02  

Kunstnerne (2 år)
Telefon 48 23 83 64  

Utforskerne (1-2 år)
Telefon 95 95 17 87  

Oppdagerne (1 år)
Telefon 95 95 17 88

Mer om barnehagene i nordre Follo

Her finner du oss

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bøhlerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 90 27 60 49

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Langhus
 • Avdelinger: 5
 • Antall godkjente plasser: 109
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder  
Marit Karlsen 
Telefon 90 27 60 49

Besøksadresse
Bøhlerveien 2, 1405 Langhus

Postadresse
Bøhlerveien 2, 1405 Langhus

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Langhus barnehage

Besøksadresse:

Bøhlerveien 2
1405 Langhus

Telefon: 90 27 60 49