Barnehagen ligger i skogkanten i et etablert boligområde med kort vei til buss og tog. Ved siden av barnehagen er det en eng hvor det beiter hester i sommerhalvåret. Vi har også en egen grillhytte i barnehageskogen.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Tid, ro og rom for gode opplevelser.

I Smedsrud barnehage er vi opptatt av relasjoner mellom barn og voksne og mellom barna. Barnehagen har aldersinndelte grupper så vi kan tilpasse leke- og læringsmiljøet best mulig etter barnas forutsetninger og behov.  Vi deler barn og voksne inn i smågrupper, både ute og inne og utforsker og undrer oss sammen. Leken har stor plass og vi fordyper oss i temaer over tid.    

I årsplanen kan du lese mer om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.  

Svarprosent i 2017 var 75,41 %.

 • Barnehagens utearealer 4,2
 • Barnehagens lokaler 4,2
 • Barnets utvikling 4,6
 • Informasjon 4,3
 • Barnets trivsel 4,9
 • Total tilfredshet 4,6

Pris

Se priser og betaling i barnehage.    

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00
 • Lørdag–søndag: Stengt

Se også Ferie og fridager.   

Kontakt avdelingene   

Barnehagens leder
Hilde Smedsrud   
Telefon 64 85 80 40/91 81 03 66 

Tonehaugen (1-2 år)
Telefon 91 60 18 54

Tusseheim (2-3 år)
Telefon 94 16 38 86

Hesteenga (3-6 år)
Telefon 91 60 68 67 

Møllerenga (3-6 år) 
Telefon 91 60 28 77 

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Smedsrud barnehage

Besøksadresse:

Smedsrudveien 23
1405 Langhus

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Langhus
 • Avdelinger: 4
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Hilde Smedsrud 
Telefon 64 85 80 40/91 81 03 66 

Besøksadresse
Smedsrudveien 23, 1405 Langhus  

Postadresse
Smedsrudveien 23, 1405 Langhus 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Smedsrud barnehage

Besøksadresse:

Smedsrudveien 23
1405 Langhus