Barnehagen ligger sentralt på Langhus, nær kollektivtransport. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet fine turområder, idrettsbaner, skoler og butikker.

Slik jobber vi 

Barnehagens visjon er Det jeg ikke kan i dag, mestrer jeg i morgen. 

I Tussestien barnehage er vi opptatt av et godt utviklings- og læringsmiljø for både barn og ansatte. Gjennom lek og aktiviteter i mindre grupper øver vi på prososiale ferdigheter gjennom samspill og dialog. Vi ønsker å utvikle robuste barn som mestrer livet og har tro på seg selv.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og mestringsfølelse.

Årsplan

Foreldreundersøkelsen

Oversikten viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.  

Svarprosent i 2017 var 74,58 %.

 • Ute og innemiljø 3,7
 • Barnets utvikling 4,6
 • Informasjon 4,2
 • Barnets trivsel 4,7
 • Total tilfredshet 4,4

Pris       

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager

 • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
 • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie- og fridager.   

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder  
Karin W. Austreim 
Telefon 64 91 46 80

Revehiet (1-2 år)
Telefon 47 66 53 60

Maurtua (2-3 år)
Telefon 47 66 91 16

Brattbakken (3-4 år)
Telefon 47 67 10 29

Utsikten (4-6 år)
Telefon 47 67 07 52

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Tussestien barnehage

Besøksadresse:

Tussestien 4
1405 Langhus

Telefon: 64 91 46 80

Fakta om barnehagen

 • Kommunal barnehage 
 • Område: Langhus
 • Avdelinger: 4
 • Antall godkjente plasser: 64
 • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Karin W. Austreim
Telefon 64 91 46 80

Besøksadresse
Tussestien 4, 1405 Langhus

Postadresse
Tussestien 4, 1405 Langhus 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass

Her finner du oss

Tussestien barnehage

Besøksadresse:

Tussestien 4
1405 Langhus

Telefon: 64 91 46 80