Barnehagen ligger sentralt på Finstad rett ved siden av Nordre Finstad barnehage og Villenga barnehage. Nærmiljøet er variert og inneholder blant annet skog, turområder og boligområder.

Slik jobber vi

Alle er like mye verdt, men unike i seg selv.

I Vestveien barnehage er vi opptatt av barnas læringsmiljø og er inspirert av barnehagepedagogikken i Reggio Emilia i Italia. Vi fokuser på verdiene likeverd, tillit og lyttende tilstedeværelse i samspillet mellom barn, foreldre og kollegaer. For oss innebærer likeverd at alle er like mye verdt, men unike i seg selv. Vi har respekt for ulikheter og har tillit til at du kan og vil hvis du får muligheten. Jeg stoler på deg. Vi vil lytte med ører, øyne og kropp. Vi spør og bruker tid for å finne ut av hva akkurat du mener.

I årsplanen kan du lese om våre mål, satsingsområder og om hvordan vi arbeider for å stimulere barnas utvikling og trivsel.

Årsplan

Pris

Se priser og betaling i barnehage.  

Åpningstid, ferie og fridager

  • Mandag–fredag: Kl. 07.15–17.00.
  • Lørdag–søndag: Stengt.

Se også Ferie- og fridager    

Kontakt avdelingene

Barnehagens leder
Bente Tallaksen 
Telefon 91 19 24 22 

Toddlerne (0-3 år)
Telefon 90 18 68 76  

Utforskerne (3-6 år) 
Telefon 90 24 77 42  

Filosofene (3-6 år)
Telefon 90 10 86 76 

Les mer

Utdanningsdirektoratet har egne faktasider om barnehager. Se mer informasjon om barnehagen på barnehagefakta.no       

Mer om barnehagene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Villenga 17
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22 

Fakta om barnehagen

  • Kommunal barnehage 
  • Område: Ski/Finstad
  • Avdelinger: 3
  • Aldersgruppe: 0-6 år

Kontakt oss

Virksomhetsleder
Bente Tallaksen
Telefon 91 19 24 22 

Besøksadresse 
Villenga 17, 1423 Ski

Postadresse 
Postboks 3010, 1402 Ski 

Åpningstider

Mandag-fredag: Kl. 07.15-17.00 

Søk / endre plass Mobbeombud

Her finner du oss

Vestveien barnehage

Besøksadresse:

Villenga 17
1423 Ski

Telefon: 91 19 24 22