Ulovligheter

Kort fortalt

  • Kommunen kan følge opp ulovlige byggetiltak.
  • Du kan sende oss tips når du oppdager noe ulovlig.

Hva gjør du om du oppdager at noen bygger ulovlig?

Før du kontakter kommunen, anbefaler vi at du snakker med den det gjelder. Nye regler skal gjøre det enklere å bygge uten å søke om tillatelse.

Hvis dialog ikke fører fram, og det er snakk om litt større arbeider som tydelig krever søknad og tillatelse, kan du sende tips direkte til kommunen.

Følg saken fra postlistene

Saken følges opp mellom den som bygger eller har bygd ulovlig og kommunen. Du som sender inn tips, er ikke part i saken, og blir henvist til å følge saken på postlistene til kommunen.  

Husk at mailadressen din og registrert navn vil komme frem. Den som får anklager om ulovlig bygging mot seg, har rett til innsyn i sakens dokumenter.    

Kommunens prioritering av saker

Vi prioriterer å følge opp ulovlighetssaker som har betydning for personsikkerhet og helse. 

Nabokonflikter, der ikke viktige offentligrettslige hensyn eller hensyn til kvalitet i byggverk blir skadelidende, vil ikke bli prioritert.

Vi kan henlegge overtredelser som er av mindre betydning.

Strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Vi har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

Strategien gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven. Den revideres annethvert år.

Den nye strategien er tilnærmet lik den forrige, men med noen endringer av de prioriterte områdene.

Den reviderte strategien ble vedtatt av formannskapet 8. juni 2023.

Kontaktinformasjon