Skolestart

Kort fortalt

  • Barna starter i grunnskolen det året de fyller seks år. 
  • Du får informasjon om skolestart for nye førsteklassinger i løpet av desember/januar.
  • Innmelding i 1. klasse skjer i løpet av januar.

Innmelding

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år.

Barnets folkeregistrerte adresse bestemmer hvilken skole barnet tilhører. Skolen sender ut informasjon om skoleplass og påmelding til skolefritidsordningen.

Informasjonshefte i forbindelse med skolestart: 

Snart skolestart, skoleåret 2024-25 (PDF)

Bekrefte skoleplass

Vi åpner for innmelding i 1. klasse i løpet av januar.

Foresatte til nye førsteklassinger vil få brev i løpet av januar/februar. Her får de beskjed om å logge seg inn i Foreldreportalen for å bekrefte skoleplass.

Foreldreportalen

Når er første skoledag?

Se mer informasjon om dato for første skoledag og resten av skoleruta her.

Overgang fra barnehage til skole

Nordre Follo kommune har en egen plan for overgang fra barnehage til skole og SFO. Dette skal gi trygghet for barn og foresatte i form av tydelige og forutsigbare overganger.

Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO (PDF

Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Eleven blir overført til den ungdomsskolen eleven sogner til hvis det ikke er søkt om plass på annen skole. I forbindelse med overføringen må foresatte samtykke til å overføre elevmappen til ny skole.

Foresatte blir innkalt til informasjonsmøte på ungdomsskolen i løpet av våren. Her får de informasjon om skolen, skolemiljøet, og overgangen fra barne- til ungdomsskolen. Skolen informerer også om samarbeid med hjemme og valg av fremmedspråk eller språklig fordyping og valgfag.

Elevene blir invitert på besøk til ungdomsskolen i juni. Her får de beskjed om hvilken klasse og base de kommer i. De får treffe kontaktlæreren sin og får informasjon om skolen og de ulike valgfagene.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen du skal begynne på for mer informasjon om skolestart. 

Oversikt over skolene i Nordre Follo kommune

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 02178

Send e-post til Oppvekst og læring