Skolestart

Kort fortalt

  • Barna starter i grunnskolen det året de fyller seks år. 
  • Du får informasjon om skolestart for nye førsteklassinger i løpet av desember/januar.
  • Informasjon om skolestart for nye førsteklassinger høsten 2021 blir sendt ut etter at ny forskrift om skoletilhørighet er endelig vedtatt. 

Skoleinnmelding

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år.

Det er barnets folkeregistrerte adresse som danner grunnlag for hvilken skole barnet hører til. Skolen sender ut informasjon om skoleplass og om påmelding til skolefritidsordningen.

Informasjonshefte i forbindelse med skolestart: 

Informasjonshefte til skolestartere

For skolestart 2021-2022

Det blir åpnet for skoleinnmelding for 1. klasse høsten 2021 etter at kommunestyret har vedtatt ny skoleforskrift i februar.

Foresatte til nye førsteklassinger vil få brev i løpet av februar der de får beskjed om å logge seg inn i foreldreportalen for å bekrefte skoleplass.

Her finner du Foreldreportalen.

Overgang fra barnehage til skole

Nordre Follo kommune har utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole og SFO. Målet med planen er å skape trygghet for barn og foresatte gjennom tydelige og forutsigbare overganger.

Samtykkeskjema - bilder, transport, henting mm.

Foreldre må samtykke til ulike aktiviteter i skole og SFO:

  • bilder, film, lydopptak
  • transport
  • dele kontaktlister
  • hente barn 

Samtykkeskjema

Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Eleven blir overført til den ungdomsskolen han/hun sogner til hvis det ikke er søkt om plass på annen skole. I forbindelse med overføringen skal foreldrene fylle ut et skjema hvor de gir samtykke til overføring av elevmappen til ny skole.

Foreldrene blir innkalt til informasjonsmøte på ungdomsskolen i løpet av våren. Der gis det blant annet informasjon om skolen og skolemiljøet, overgangen mellom barne- og ungdomsskolen, skole/hjem-samarbeidet, valg av fremmedspråk eller språklig fordyping og valgfag.

Elevene blir invitert på besøk til ungdomsskolen i juni. Her får de beskjed om hvilken klasse og base de kommer i, i tillegg til at de får treffe kontaktlæreren sin. De får også mer informasjon om hvordan det er å gå på ungdomsskolen, samt informasjon om de ulike valgfagene.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med skolen du skal begynne på for mer informasjon om skolestart. 

Her finner du oversikt over alle skolene i Nordre Follo.