Kråkstad og Skotbu skoler
Kråkstad og Skotbu skoler
Kråkstad og Skotbu skoler ligger i den sørlige delen av Nordre Follo kommune. Skolen har ca. 380 elever fordelt på Skotbu (1. - 4. klasse) og Kråkstad (1. - 10. klasse).

Om skolen

Skotbu skole 1-4 er en fådelt enhet som ligger ca 4,5 km fra Kråkstad skole. Team 1-4 samler lærere fra begge enhetene og de samarbeider tett. Fra 5. trinn samles alle elevene på Kråkstad og de som bor i Skotbu blir kjørt med buss.  

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Cathrine Næss Fiske
Telefon 47 69 33 65

Kontortid 

Kråkstad skole

  • Mandag, kl. 08.00 - 15.30
  • Tirsdag, kl. 08.00 - 15.30
  • Onsdag, kl. 08.00 - 15.30
  • Torsdag, kl. 08.00 - 15.30
  • Fredag, kl. 08.00 - 15.30 

Skotbu skole  

Helsesykepleier er til stede på skolen en halv dag annenhver uke.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Kråkstad SFO 
Telefon 95 73 64 45    

Madelen Strøm 
Baseleder Kråkstad SFO  
Telefon 64 91 89 50   

Skotbu SFO  
Telefon 46 89 85 04     

Ingebjørg Romestrand
SFO-leder Kråkstad og Skotbu SFO 
Telefon 91 58 19 94

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Kråkstad og Skotbu skoler
Telefon 64 91 89 50  
Besøksadresse: Skolebakken 1B, 1408 Kråkstad  
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 

Fred Ivan Mrsa Sydengen
Rektor  
Telefon 64 91 89 50

Marte Gulliksen
Undervisningsinspektør
Telefon 64 91 89 50

Sigrid Ullensvang 
Undervisningsinspektør /ressurskoordinator
Telefon 64 91 89 50

Aina Lindseth
Konsulent  
Telefon 64 91 89 50

Mona Søreng
Rådgiver  
Telefon 61 91 89 50

Per-Inge Degnes
Sosiallærer
Telefon 61 91 89 50

Skolehelsetjenesten 

Cathrine Næss Fiske
Helsesykepleier
Telefon 47 69 33 65  

Skolefritidsordning (SFO)  

Kråkstad SFO
Telefon 95 73 64 45

Madelen Strøm 
Baseleder Kråkstad SFO  
Telefon 64 91 89 50

Skotbu SFO  
Telefon 46 89 85 04 

Ingebjørg Romestrand
SFO-leder Kråkstad og Skotbu SFO 
Telefon 91 58 19 94

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Marianne Rødåsen
Leder Kråkstad

Carine Moe
Leder Skotbu

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Kontakt oss 

Send e-post til Kråkstad og Skotbu skoler
Telefon 64 91 89 50

Besøksadresse
Skolebakken 1B, 1408 Kråkstad

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Underveisvurdering Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss