Ski ungdomsskole
Ski ungdomsskole
Ski ungdomsskole har ca. 600 elever og ligger midt i Ski sentrum.

Om skolen

Skolens visjon er: Ski ungdomsskole ønsker en skole preget av kunnskap og ansvarslæring i et miljø med trivsel og trygghet.

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skoleskyss 

Skolens start- og sluttider som gjelder for elever med skoleskyss.

Mandag: Kl. 08.30 - 15.30
Tirsdag: Kl 08.30 - 15.30
Onsdag: Kl. 08.30 - 14.00
Torsdag: Kl. 08.30 - 14.00
Fredag: Kl. 08.30 - 14.00

Leksehjelp på tirsdager, kl. 14.00-15.30. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Ingeborg Hauge Snellingen
Telefon 90 97 95 42  

Silje Brean
Telefon 94 01 61 34  

Kontortid

Mandag: Kl. 08.30 - 15.00
Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Onsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00
Fredag: Kl. 08.30 - 15.00 (i partallsuker)

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Ski ungdomssskole
Telefon 64 85 38 00
Besøksadresse: Skoleveien 3-5, 1400 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Cathrine Sakariassen Sandsmark 
Rektor   
Telefon 64 85 38 00

Linn Heidi Hågensen 
Undervisningsinspektør 
Telefon 64 85 38 00 / 92 84 94 82

Ingrid Aasta Risdal 
Undervisningsinspektør / rådgiver
Telefon 64 85 38 00 / 92 49 82 88

Hans Jacob Brønlund 
Sosiallærer
Telefon 64 85 38 00

Bernt Einar Salvesen 
Rådgiver
Telefon 95 17 36 98

Line Hagen 
Kontorleder
Telefon 90 97 35 55

Merete Molvig 
Sekretær
Telefon 64 85 38 00

Ann Christin Pedersen 
Ressurskoordinator
Telefon 91 13 49 07 

Oversikt over øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Ingeborg Hauge Snellingen
Helsesykepleier   
Telefon 90 97 95 42

Silje Brean 
Helsesykepleier    
Telefon 94 01 61 34

Tone Dahl Myklatun 
Rådgiver, psykisk helse
Telefon 90 94 01 49

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Leder Dagfinn Heggem    

FAU-representanter og referater

Følg oss i sosiale medier 

Ski ungdomsskole - Instagram

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ski ungdomsskole

Besøksadresse:

Skoleveien 3-5
1400 Ski

Telefon: 64 85 38 00

Kontakt oss 

Send e-post til Ski ungdomsskole 
Telefon 64 85 38 00

Besøksadresse
Skoleveien 3-5, 1400 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

 

Foreldreportalen Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Ski ungdomsskole

Besøksadresse:

Skoleveien 3-5
1400 Ski

Telefon: 64 85 38 00