Bøleråsen skole
Bøleråsen skole
Bøleråsen skole er en barneskole med ca. 330 elever. Skolen ligger på Langhus og har store lekearealer som grenser til friområder.

Om skolen

Skolen er korsformet og danner forskjellige uterom/skolegårder. Hver klasse har sin egen garderobe med inngang på bakkeplan. Fra skolen er det kort vei til kollektivtransport, både buss og tog.

Skolens visjon er:

Bøleråsen skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære. Vi utdanner trygge og modige mennesker.

PALS-modellen 
Skolen benytter PALS-modellen. Modellen bidrar til å utvikle en positiv skolekultur, som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse. PALS bidrar også til å forebygge og avhjelpe vanskelig adferd.  

PALS-modellen

Skolemiljø

Vi vet at mye påvirker elevenes skolemiljø og er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole. Videre prøver vi å vedlikeholde og utvikle gode relasjoner mellom elevene og mellom voksne og elever.

Vi jobber med elevrollen, blant annet med tanke på mobbing og utestenging. Skolen er opptatt av å tilpasse  innholdet til elevens mestringsnivå. Vi viser også interesse for elevenes fritid.

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om forhold knyttet til barnets helse, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Peter Larsson (torsdag)
Tlf: 90593298

Eirin Slapgård Mitchley (mandag, onsdag og torsdag)
Tlf. 45 72 87 43

Kontortid

  • Mandag - fredag: Kl. 08.00 - 15.30

Skolehelsetjenesten holder til i underetasjen på skolen. Henvend deg ved hovedinngangen.  

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Siri Mentzen
Arbeidsleder for 1. og 2. trinn
Telefon 64 91 82 01  

Nina Merethe Larsen
Arbeidsleder for 3. og 4. trinn  
Telefon 64 91 82 01

1. trinn  
Telefon 91 38 72 04 

2. trinn  
Telefon 91 35 84 33 / 64 91 82 30

3. og 4. trinn   
Telefon 91 34 21 11 / 64 91 82 43

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av deleneLegg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Bøleråsen skole
Telefon 64 91 82 00
Besøksadresse: Bølerkollen 2, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon 

Sigrid Skaarer Hjemmen
Rektor  
Telefon 92 24 26 36

Mette Klann
Undervisningsinspektør
Telefon 48 06 69 88

Martine Misund Slemmen
Undervisningsinspektør
Telefon 64 91 82 00

Siri Mentzen 
Arbeidsleder SFO
Telefon 64 91 82 01

Nina Merethe Larsen 
Arbeidsleder SFO 
Telefon 64 91 82 01

Gro E. Larsen
konsulent
Telefon 64 91 82 00

Skolehelsetjenesten

Peter Larsson (torsdag)
Tlf: 90593298

Eirin Slapgård Mitchley (mandag, onsdag og torsdag)
Tlf. 45 72 87 43


Skolefritidsordningen (SFO)

Siri Mentzen
Arbeidsleder for 2. og 3. trinn
Telefon 64 91 82 05  

Nina Merethe Larsen
Arbeidsleder for 1. og 4. trinn  
Telefon 64 91 82 05

1. trinn  
Telefon 91 38 72 04 / 64 91 82 46

2. trinn  
Telefon 91 35 84 33 / 64 91 82 13

3. og 4. trinn   
Telefon 91 34 21 11 / 64 91 82 45

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Sissel Beathe Baasland Tangen
Leder 
E-post: bskolefau@gmail.com
Telefon 95 93 92 21    

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Bøleråsen skole

Besøksadresse:

Bølerkollen 2
1405 Langhus

Telefon: 64 91 82 00

Kontakt oss

Send e-post til Bøleråsen skole
Telefon 64 91 82 00

Besøksadresse
Bølerkollen 2, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Bøleråsen skole

Besøksadresse:

Bølerkollen 2
1405 Langhus

Telefon: 64 91 82 00