Finstad skole
Finstad skole
Finstad skole er en barneskole med 485 elever. Skolen ligger sentralt på Finstad. Det er kort vei til både Ski sentrum og marka med fine turområder.

Om skolen

Det er bussholdeplass ved skolen, men det er gåavstand til Ski stasjon hvor det er tog og buss.

Skolens visjon er «Sammen om læring og livsglede» Finstad skole arbeider aktivt for å sikre et godt og inkluderende skolemiljø for alle. I dette arbeidet har vi tatt i bruk ulike modeller og programmer.

Skolen har også ulike aktiviteter og tradisjoner igjennom et skoleår som skal bidra til økt trivsel og samhold.

Modeller og programmer

Pals-modellen

PALS-modellen bidrar til å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd.  

Pals-modellen

Trivselslederprogrammet

Elever på 5.-7. trinn er trivselsledere. De har organiserte aktiviteter mandag til torsdag. Aktivitetene bidrar til et bedre samhold og tryggere skolemiljø.  

Trivselslederprogrammet 

ART-kurs

Elever på 4. trinn kan i perioder få tilbud om ART-kurs. Målet med kurset er å øke barns sosiale kompetanse for å redusere atferdsvansker.

Aktiviteter og tradisjoner

 • Skolens time gjennomføres ukentlig. Her møtes elever fra flere trinn til en samling om aktuelle temaer.
 • BlimE-uka gjennomføres årlig og er et arrangement med bl.a. NRKs BlimE-dans.
 • Årlig elevkonferanse der elevrådet er med for å planlegge og gjennomføre. Konferansen tar utgangspunkt i resultater fra elevundersøkelsen, trivselsundersøkelser og skolens satsningsområder.
 • Finstad Grand Prix er et vår-arrangement der elever og ansatte slår seg løs på scenen!   

Planer, regler og rutiner 

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler   

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.  

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.  

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen    

Maryan Olberg
Telefon 90 09 51 04   

Ann Kristin Fuglestad 
Telefon 40 40 45 83 (man-ons)

Kontortid 

 • Mandag: Kl. 08.30 - 15.00   
 • Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
 • Onsdag: Kl. 08.30 - 11.00 
 • Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00 
 • Fredag: Kl. 08.30 - 15.00 

Skolehelsetjenesten holder til i det Hvite hus.   

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.  

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Mette Myre
SFO ansvarlig / undervisningsinspektør
Telefon 95 00 77 76

Andrè Pedersen
Arbeidsleder SFO
Telefon 47 78 39 43

Lars Erik Kolbjørnsen
Arbeidsleder SFO
Telefon 47 78 39 43

Base 1
Telefon 48 95 74 92

Base 2
Telefon 48 95 74 93

Base 3
Telefon 48 95 74 97

Base 4
Telefon 48 95 74 96

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.  

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

 1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

 2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.    

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

 • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
 • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal. 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Finstad skole  
Telefon 64 85 30 50 / 46 80 12 04
Besøksadresse: Markveien 24, 1406 Ski
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Ole Bent Myhrvold
Rektor
Telefon 91 14 66 98

Mette Myre
Undervisningsinspektør
Telefon 95 00 77 76

Kristine Kahrs
Undervisningsinspektør
Telefon 46 89 27 93

May-Lill Elnes Hermansen
Førstekonsulent
Telefon 46 80 12 04 

Ingrid Barstad 
Ressurskoordinator
Telefon 48 07 69 34

Øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Maryan Olberg
Helsesykepleier
Telefon 90 09 51 04

Ann Kristin Fuglestad
Helsesykepleier
Telefon 40 40 45 83

Skolefritidsordningen (SFO)

Mette Myre
Konst. rektor / SFO ansvarlig
Telefon 95 00 77 76

Andrè Pedersen
Arbeidsleder SFO
Telefon 47 78 39 43

Lars Erik Kolbjørnsen
Arbeidsleder SFO
Telefon 47 78 39 43

Base 1
Telefon 48 95 74 92

Base 2
Telefon 48 95 74 93

Base 3
Telefon 48 95 74 97

Base 4
Telefon 48 95 74 96

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Berit Landmark
leder 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Finstad skole

Besøksadresse:

Markveien 24
1406 Ski

Kontakt oss 

Send e-post til Finstad skole 
Telefon 64 85 30 50 / 46 80 12 04

Besøksadresse
Markveien 24, 1406 Ski

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Finstad skole

Besøksadresse:

Markveien 24
1406 Ski