Greverud skole
Greverud skole
Greverud skole er en barneskole med i underkant av 600 elever. Skolen ligger nær marka og kollektivtilbud.

Om skolen

Greverud skole er en av kommunens eldste skoler og er tradisjonelt organisert med trinn og klasser. Vi er opptatt av tilpasset opplæring for den enkelte elev og visjonen vår er: Rom for alle - blikk for den enkelte.

Grønt Flagg-skole 
Vi er opptatt av miljø og har valgt å være en Grønt Flagg-skole. Dette gir oss et godt verktøy for å få oversikt over eget, helhetlig miljøarbeid.

Grønt flagg

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Helsesykepleier holder til i 1. etasje i administrasjonsbygget og har inngang fra skolegården mot Skiveien.

Helle Eide
Telefon 45 72 95 30 
Ansvar for 1. - 4. trinn 

Marita Storstu Eldorhagen
Telefon 40 43 19 97
Ansvar for 5. - 7. trinn

Kontortid

Mandag: Kl.08.30 - 14.30       
Tirsdag: Kl. 08.30 - 14.30
Onsdag: Kl. 08.30 - 11.00
Torsdag: Kl. 08.30 - 14.30
Fredag: Kl. 08.30 - 14.30

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Telefon 66 81 31 30  (kl. 10.00 - 12.00)
Baselederne leser e-post senest kl. 13.00 hver dag. 

Lise Lundby Simensen
Leder  
Telefon 93 83 33 29

SFO-baser 

Løvhaugen for 1. trinn (førsteklassebygget)  
Pål Marius Bråten Kristoffersen
Leder
Telefon 45 26 21 32 

Kongla 1 for 3. og 4. trinn (1. etg. i brakkene) 
Linda Ramseid Olsen
Leder
Telefon 40 64 03 07

Kongla 2 for 2. trinn (2. etg. i brakkene)  
Anne Marie Thorvaldsen 
Leder
Telefon 40 49 62 70  

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Greverud skole 
Telefon 40 43 35 31
Besøksadresse: Skiveien 202, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Katinka Bøhmer Sjøberg
Rektor
Telefon 66 81 31 01

Gry Hovdum
Undervisningsinspektør 1. - 4. trinn
Telefon 66 81 31 02

Espen Sverreng
Undervisningsinspektør 5. - 7.trinn
Telefon 66 81 31 03

Rebecca Ottestad 
Saksbehandler
Telefon 66 81 31 00

Beate Solstad
Kontormedarbeider
Telefon 66 81 31 00

Skolehelsetjenesten

Helle Eide
Telefon 45 72 95 30 
Ansvar for 1. - 4. trinn 

Marita Storstu Eldorhagen
Telefon 40 43 19 97
Ansvar for 5. - 7. trinn  

Skolefritidsordingen (SFO)

Telefon 66 81 31 30 (kl. 10.00 - 12.00)
Baselederne leser e-post senest kl. 13.00 hver dag. 

Lise Lundby Simensen
Leder  
Telefon 93 83 33 29

SFO-baser 

Løvhaugen for 1. trinn (førsteklassebygget)  
Pål Marius Bråten Kristoffersen
Leder
Telefon 45 26 21 32 

Kongla 1 for 3. og 4. trinn (1. etg. i brakkene) 
Linda Ramseid Olsen
Leder
Telefon 40 64 03 07

Kongla 2 for 2. trinn (2. etg. i brakkene)  
Anne Marie Thorvaldsen 
Leder
Telefon 40 49 62 70  


Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Hanne Killingmo Chrøis
Leder
Telefon 98 69 78 59

Send e-post til FAU

Følg oss i sosiale medier

Greverud skole - Facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Greverud skole

Besøksadresse:

Skiveien 202
1415 Oppegård

Telefon: 40 43 35 31

Kontakt oss 

Send e-post til Greverud skole
Telefon 40 43 35 31

Besøksadresse
Skiveien 202, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Greverud skole

Besøksadresse:

Skiveien 202
1415 Oppegård

Telefon: 40 43 35 31