Ingieråsen ungdomsskole
Ingieråsen ungdomsskole
Ingieråsen skole er en ungdomsskole med ca. 350 elever. Skolen ligger i Kolbotn sentrum.

Om skolen

Skolens visjon er: Rom for kunnskap, kreativitet og hverandre.

Vi forplikter oss derfor til å legge vekt på elevenes faglige og kreative utvikling i et stimulerende og trygt miljø.

Fundamentet for skolens kunnskapssyn er at samtlige elever skal mestre grunnleggende ferdigheter for egen utvikling og videre læring.

Satsingsområder

Internasjonalisering og kontakt/utveksling med elever i andre land skal gi verdifull kunnskap om den verden vi lever i. 

Vi har lenge deltatt i internasjonale prosjekter gjennom Comenius, og nå Erasmus+. Målet er å utvide elevenes og lærernes horisont, og se og lære av andre.

Vi er opptatt av å gi elevene god kunnskap innenfor lesing, regning, IKT og språk så de har et godt grunnlag for videre utvikling. Rom for alle og tilpasset opplæring er et grunnleggende prinsipp ved skolen.

Lærerne skal drive god veiledning, opptre som tydelige ledere og være gode forbilder.  

Partnerskole med UiO

Ingieråsen ungdomsskole har i mange år hatt status som partnerskole med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO). Det vil si at vi utdanner framtidens lærere sammen med UiO.

Dette gir skolen tilgang til rikt fagmiljø, ny forskning og ekspertise. Hvert år har 10 - 16 lektorstudenter praksisperioder hos oss. 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Informasjonshefter for elever og foreldre

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Lekseplaner

Lekseplaner sendes til foresatte i IST Home. Elevene finner lekseplanene i klasseteamene. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Lisbeth Hauge
Telefon: 95 93 14 13  


Kontortid

  • Mandag: Kl. 08.00–15.30
  • Tirsdag: Kl. 08.00–15.30
  • Onsdag: Kl. 08.00–15.30
  • Torsdag: Kl. 08.00–15.30
  • Fredag: Kl. 08.00–15.30 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan

Kontaktinformasjon

Send e-post til Ingieråsen ungdomsskole
Telefon: 45 65 01 60
Besøksadresse: Richard Nordraaks vei 5
1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Erling Berrum
Rektor 
Trinnleder 10. trinn
Telefon: 45 97 22 00

Cecilie Indrebø
Undervisningsinspektør
Trinnleder 8. trinn
Telefon: 48 88 78 58

Jarle Sundve
Undervisningsinspektør
Trinnleder 9. trinn
Telefon: 48 89 02 94

Runa Rode Bøen
Saksbehandler
Telefon: 45 65 01 60

Ellen Klubnes
Rådgiver
Telefon: 48 88 78 53

Cecilie Indrebø 
Rådgiver 
Telefon: 48 88 78 58

Michaela Sandholtet
Rådgiver
Telefon: 45 87 88 24

Magnus S. Skjæret
Miljøterapeut
Telefon: 45 61 97 52

8. trinn lærerrom
Telefon: 40 44 12 78

9. trinn lærerrom
Telefon: 45 61 23 54

10. trinn lærerrom
Telefon: 45 61 95 75

Ansatte 

Se oversikt i informasjonsheftet

Skolehelsetjenesten

Lisbeth Hauge
Helsesykepleier 
Telefon: 95 93 14 13

Foreldrenes arbedsutvalg (FAU)

Send e-post til FAU 

Se referater fra møter i FAU

Følg oss i sosiale medier

Ingieråsen ungdomsskole - Facebook

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Ingieråsen ungdomsskole

Besøksadresse:

Richard Nordraaksvei 5
1410 Kolbotn

Telefon: 45 65 01 60

Send e-post til Ingieråsen ungdomsskole 
Telefon 45 65 01 60

Besøksadresse
Richard Nordraaksvei 5, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Underveisvurderinger Mobbeombud

Her finner du oss

Ingieråsen ungdomsskole

Besøksadresse:

Richard Nordraaksvei 5
1410 Kolbotn

Telefon: 45 65 01 60