Østli skole
Østli skole
Østli skole er en barneskole og ligger på Myrvoll. Skolen har ca. 380 elever og store lekearealer, som grenser til friområder.

Om skolen

Vi har skogen helt inn i skolegården, noe som betyr gode tur- og lekemuligheter hele året. Oppegård golfbane ligger rett i nærheten og her sørger Skiforeningen for kunstsnø i vinterhalvåret. Skolen har også en egen kunstgressbane, som er mye brukt.  

Skolen ligger nær Myrvoll stasjon og har gode kollektivforbindelser. Arbeidsmiljøet er godt og alle ansatte er opptatt av å bidra til en positiv hverdag. Skolen jobber systematisk med trivsel og godt læringsmiljø, og har en rekke fellesarrangementer i løpet av året.  

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Hanne Engebretsen Hammer  
Telefon 94 02 81 63

Kontortid  

  • Mandag: kl. 08.30–14.30
  • Tirsdag: kl. 08.30–14.30
  • Onsdag: kl. 08 30–11.00
  • Torsdag: kl. 08 30–14.30
  • Fredag: kl. 08.30–14.30

Helsesykepleieren holder til i første etasje, langgang mellom inngang A og G.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

SFO leder og baseledere har kontortid fram til kl. 12.00 og er tilgjengelig på e-post.  Kontakt basen direkte etter skoleslutt kl. 13.15. 

Camilla Lynne
SFO-leder
Telefon 66 81 20 03

Bettina Opås 
Baseleder Piril, 1. trinn
Telefon 45 72 99 82

Aina Christensen 
Baseleder Stjerna, 2. Trinn
Telefon 45 72 99 95

Shamila Manzoor Ahmad
Baseleder Tunet, 3. og 4. trinn  
Telefon 45 73 95 10   

Ferie og fravær 

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to–ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær

Skoletidsplan 

Se oversikt over ferie og fridager

Kontaktinformasjon

Send e-post til Østli skole 
Telefon 66 81 20 00
Besøksadresse: Marens vei 9, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski  

Ledelse og administrasjon

Anita Holm Frantzen
Rektor
Telefon 66 81 20 00

Maria Theresa Veddegjerde 
Undervisningsinspektør
Telefon 66 81 20 00

Anette Aaeng Kristiansen  
Undervisningsinspektør 
Telefon 66 81 20 00  

Camilla Lynne 
SFO leder 
Telefon 66 81 20 03

Bente Camilla Motrøen 
Konsulent
Telefon 66 81 20 00  

Lærerteamet

Telefonen blir besvart når det ikke er undervisning.

1. trinn
Telefon: 47 79 87 83

2. og 4. trinn
Telefon: 47 69 74 86

3. trinn
Telefon: 45 97 32 74

5., 6. og 7. trinn
Telefon: 47 97 42 22

Helsesykepleier

Hanne Engebretsen Hammer
Helsesykepleier 
Telefon 94 02 81 63

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO leder og baseledere har kontortid fram til kl. 1200 og er tilgjengelig på e-post. Kontakt basen direkte etter skoleslutt kl. 13.15. 

Camilla Lynne
SFO-leder
Telefon 66 81 20 03

Bettina Opås 
Baseleder Piril, 1. trinn
Telefon 45 72 99 82

Aina Christensen 
Baseleder Stjerna, 2. Trinn
Telefon 45 72 99 95

Shamila Manzoor Ahmad
Baseleder Tunet, 3. og 4. trinn  
Telefon 45 73 95 10  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)  

Kontakt FAU

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Østli skole

Besøksadresse:

Marens vei 9
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 20 00

Kontakt oss

Send e-post til Østli skole
Telefon 66 81 20 00  

Besøksadresse
Marens vei 9, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Østli skole

Besøksadresse:

Marens vei 9
1415 Oppegård

Telefon: 66 81 20 00