Siggerud skole
Siggerud skole
Siggerud skole Siggerud skole er en 1–10 skole med ca. 430 elever. Skolen ligger på et mindre tettsted ca. 12 kilometer nord for Ski sentrum.

Om skolen

Siggerud skole bruker uteskole som en metode og arena for læring og utvikling, og mange elever i barneskolen har fast uteskoledag hver uke, eller i perioder.

Uteskole - hvorfor det?

Mitt valg-modellen 
Skolen benytter Mitt valg-modellen, noe som bidrar til en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd. 

Elevbedrift  
Skolen har i 25 år tilbudt elevene å delta i bedrift. Tilbudet har variert mye i omfang og innhold. Fellesnevneren er produksjon av varer eller tjenester

Les mer om elevbedrifter på Siggerud skole (PDF)

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleiere på skolen

Ellen Cathrine Egge Jordheim
Telefon 47 69 29 60 

Kontortid 

  • Mandag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Tirsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Onsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Torsdag: Kl. 8.00 - 16.00
  • Fredag: Kl. 8.00 - 16.00 

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Eivind Martinsen
SFO-leder
Telefon 64 86 44 00

Solstrålen 1. trinn
Telefon 93 00 62 23   

Stjerneskuddet 2. trinn 
Telefon 48 95 44 43     

Kløverenga 3.-4. trinn 
Telefon 40 42 84 88     

Send helst SMS. Telefonene blir ikke besvart før etter kl. 13.15. 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal. 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Siggerud skole 
Telefon 64 86 44 00
Besøksadresse: Gamle Siggerudvei 5, 1404 Siggerud
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski 

Ledelse og administrasjon

Håkon Tangerud
Rektor
Telefon 64 86 44 00

Lisbet Aune
Undervisningsinspektør
Telefon 64 86 44 00 

Mona Rønning-Pauley
Undervisningsinspektør
Telefon 64 86 44 00 

Sissel Andersen
Sosiallærer
Telefon 64 86 44 00 

Carina M. Dominguez
Konsulent
Telefon 64 86 44 00

Lena Bossum Moe
Konsulent
Telefon 64 86 44 00 

Synne Maria Nyvold 
Rådgiver
Telefon 64 86 44 00  

Skolehelsetjenesten 

Ellen Cathrine Egge Jordheim
Telefon 47 69 29 60   

Skolefritidsordning (SFO)

Eivind Martinsen
SFO-leder
Telefon 64 86 44 00

Solstrålen 1. trinn
Telefon 93 00 62 23   

Stjerneskuddet 2. trinn 
Telefon 48 95 44 43     

Kløverenga 3.-4. trinn 
Telefon 40 42 84 88

Send helst SMS. Telefonene blir ikke besvart før etter kl. 13.15. 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Linn Lindstrøm
Leder

Referater

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Siggerud skole

Besøksadresse:

Gamle Siggerud vei 5
1404 Siggerud

Telefon: 64 86 44 00

Kontakt oss

Send e-post til Siggerud skole 
Telefon 64 86 44 00

Besøksadresse
Gamle Siggerudvei 5, 1404 Siggerud

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Siggerud skole

Besøksadresse:

Gamle Siggerud vei 5
1404 Siggerud

Telefon: 64 86 44 00