Vevelstadåsen skole
Vevelstadåsen skole
Vevelstadåsen skole er en barneskole med ca. 300 elever. Skolen ligger på Langhus med skogen som nærmeste nabo.

Om skolen

Skolens verdier er åpenhet, respekt, omsorg og ansvar. Vi har også en egen forsterket avdeling for multifunksjonshemmede barn. 

Skolen benytter PALS-modellen, noe som bidrar til å sikre alle elever et godt og trygd læringsmiljø.  

PALS-modellen

Avdeling Toppen

Skolen har en egen forsterket avdeling for barn med psykisk utviklingshemming, autisme mm. Her jobber det både spesialpedagoger, fagarbeidere og helsearbeidere. 

Velkomsttilbud

Skolen har også en velkomsttilbud for elever med ulike nasjonaliteter.  Elevene begynner i velkomstklassen når de kommer til Norge og er her tre dager i uken. De får opplæring i norsk språk, samfunnsfag og andre fag. Elevene går på nærskolen to dager i uken. 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Ingvild Røysland
Telefon 64 85 36 50

Kontortid 

  • Mandag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Tirsdag: Kl. 08.30 - 15.00
  • Onsdag: Kl. 08.30 - 11.00
  • Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Rajna Jensen
Baseleder SFO
Telefon: 64853653

Leontine Umugiraneza
Baseleder SFO
Telefon: 64 85 36 53

Base 1
Telefon 90 51 09 93

Base 2
Telefon 90 51 17 99

Base 3
Telefon 90 51 63 62

Base 4
Telefon 90 51 78 65

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Vevelstadåsen skole 
Telefon 64 85 36 50 
Besøksadresse: Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus 
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski    

Ledelse og administrasjon

Mette Hopøy
Rektor
Telefon 64 85 36 51

Trude Treider
Avdelingsleder Toppen
Telefon 64 85 36 54

June Abelsen
Undervisningsinspektør
Telefon 64 85 36 52

Grethe Kreppen Mølmshaug
Kontoret
Telefon 64 85 36 50

Nina Halvorsen 
Ressurskoordinator 
Telefon 64 85 36 56 

Skolehelsetjenesten

Ingvild Røysland
Helsesykepleier
Telefon 64 85 36 50

Skolefritidsordingen (SFO)

Rajna Jensen
Baseleder SFO
Telefon: 64853653

Leontine Umugiraneza
Baseleder SFO
Telefon: 64 85 36 53

Base 1
Telefon 90 51 09 93

Base 2
Telefon 90 51 17 99

Base 3
Telefon 90 51 63 62

Base 4
Telefon 90 51 78 65

Følg oss i sosiale medier 

Vevelstadåsen skole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Vevelstadåsen skole

Besøksadresse:

Vevelstadåsen 30
1405 Langhus

Telefon: 64 85 36 50

Kontakt oss 

Send e-post til Vevelstadåsen skole 
Telefon 64 85 36 50

Besøksadresse
Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud

Her finner du oss

Vevelstadåsen skole

Besøksadresse:

Vevelstadåsen 30
1405 Langhus

Telefon: 64 85 36 50