Fritidsaktiviteter for barn og unge

Kort fortalt

  • Kommunale fritidstilbud for barn og unge i Nordre Follo.
  • Fritidstilbud i regi av lag og organisasjoner i kommunen.

Oversikt over organiserte fritidsaktiviteter

Vil barnet ditt begynne på fotball, speideren eller en annen aktivitet?

Her kan du låne utstyr gratis

Kulturskolen

På kulturskolen kan du lære å spille et instrument, synge, lære drama, teaterlek, animasjon, dans og film.

Se alt du kan være med på, priser og hvordan du søker om plass på Nordre Follo kulturskole.  

Trenger du hjelp til å betale semesteravgiften?

Alle barn og unge i alderen 6–18 år kan søke om økonomisk støtte (tilskudd) for å delta på en fritidsaktivitet.

Hvis du trenger hjelp til å betale barnets semesteravgift eller for utstyr, kan du søke om støtte.

Fritidsklubb og ungdomskafé

Kommunen har seks fritidssentre og to kaféer for barn og ungdom i aldersgruppen 10 - 18 (25) år. 

Tilbudene er tilgjengelig for all ungdom, uavhengig av økonomi og bakgrunn. Her kan du lese mer om aktiviteter, åpningstider og kontaktpersoner.

Nordre Follo Gatekunst (NFG)

Nordre Follo Gatekunst jobber med utsmykking og vedlikehold av flater og bygg i samarbeid med flere virksomheter i kommunen. Vi samarbeider også med skoler, fritidsklubber m.fl. om workshops, kurs og spontane meet-ups.

NFG disponerer flere høydebasseng og andre vegger i kommunen, hvor vi arrangerer publikumsåpne jams. NFG jobber med å opprette flere åpne lovlige vegger, workshops og en gatekunstfestival.   

Følg oss i sosiale medier   

Kontakt NFG  

Bibliotek

Nordre Follo bibliotek har to avdelinger, en i Ski og en på Kolbotn. Her kan du lese, låne, strikke, spille, lytte, lære eller bare være.   

BUA

Du finner BUA både på Kolben og i Ski. Her kan du låne diverse utstyr til sport og fritid gratis.

Idretts- og friluftsliv

Er du glad i natur- og friluftsliv har kommunen flere skianlegg og skøytebaner, turstier og badeplasser. Ønsker du å gå lengre turer, kan du også besøke flere serveringssteder i marka. Les mer på nettsidene nedenfor.  

Digitalt turkart

Nordre Follo kommune har et digitalt turkart, som du kan bruke både på mobil, nettbrett og PC. Her er de fleste stier og løyper tegnet inn, og du kan lese beskrivelse av mer enn 80 turmål.

Turkart for Nordre Follo

Svømmehaller

Kommunen har tre svømmehaller. De ligger på Sofiemyr, i Ski og Kråkstad.

For mer informasjon, åpningstider og priser, se Svømmehaller  

Kulturhus

Nordre Follo kommune har to kulturhus, Kolben på Kolbotn og Rådhusteatret i Ski sentrum. Her kan du delta på konserter, teater og show. I kulturhuset på Kolbotn er det også kino, som viser aktuelle filmer.

Tilskuddsordningen "Prøv selv"

Har du en god idé, kan du søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre idéen. 
Eksempler kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke eller lage en liten film/video. Du kan også bygge hytte, lage "mekke-verksted", hobby-verksted osv.

Du må være i alderen 10-20 år og bo i Nordre Follo kommune. Les mer på nettsiden nedenfor.

Prøv selv