Flåtestad ungdomsskole
Flåtestad ungdomsskole
Flåtestad ungdomsskole er en ungdomsskole med elever fra 8.-10. trinn. Skolen har i dag ca. 300 elever.

Om skolen 

Flåtestad ungdomsskole ligger i grønne omgivelser, omtrent midt i kommunen. Området rundt skolen kan brukes av elevene og der har de tilgang til både fotball-  volleyball- og basketballbane.

Nær skolen er det også områder for friluftsliv og turer.

Ca. ti minutter unna ligger Greverud senter med gode tog- og bussforbindelser. 

Skolen er baseskole med fire baser, hver på inntil 90 elever. Hver base har elever fra både 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn.

Et lærerteam på seks ansatte tilhører hver base. Denne organiseringen gjør at lærer og elev har tett kontakt i løpet av skoledagen.

Vi er opptatt av elevens trivsel og trygghet og skolen arbeider tett med fritidsklubben Flame.

Universitetsskole   

Flåtestad ungdomsskole deltar i Universitetsskoleprosjektet. Det er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 20 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. 

Målet er å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.  

Hvert år har vi mange studenter som deltar i skolens aktiviteter og gjennomfører egen undervisning. Samarbeidet er morsomt, hektisk og lærerikt for alle parter. 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Stina Rydning Norstrøm
Telefon 47 78 01 80 

Kontortid

  • Mandag: Kl. 08.30-14.00
  • Onsdag: Kl. 08.30-11.00
  • Torsdag: Kl. 08.30-14.00
  • Fredag: Kl. 08.30-14.00 

Skolehelsetjenesten holder til i kontorfløyen bak musikkrommet, ved utgangen på toppen av amfiet.

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan

Kontaktinformasjon

Send e-post til Flåtestad ungdomsskole
Telefon 66 82 37 00
Besøksadresse: Harriet Backers vei 15, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Espen Sverreng
Rektor
Telefon 48 86 40 17

Tone Dokken
Undervisningsinspektør
Telefon 48 86 41 33

Ingeborg Brendås
Undervisningsinspektør 
Telefon 48 86 40 71

Tove Dybvig Andersen
Saksbehandler
Telefon 48 86 42 76

Tine Kaasa
Rådgiver 
Telefon 47 46 11 56

Karianne Beisland-Jarvis
Rådgiver
Telefon 48 86 44 71

Sille Tveitnes
Spes.ped koordinator
Telefon 48 86 46 30

Maria Sofie Olsson 
IKT-kontakt
Telefon 48 86 46 30

Skolehelsetjenesten  

Stina Rydning Norstrøm
Helsesykepleier  
Telefon 47 78 01 80 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Lene Sauvik
Leder 

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Flåtestad ungdomsskole

Besøksadresse:

Harriet Backers vei 15
1415 Oppegård

Telefon: 66 82 37 00

Kontakt oss 

Send e-post til Flåtestad ungdomsskole
Telefon 66 82 37 00

Besøksadresse
Harriet Backers vei 15, 1415 Oppegård

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Underveisvurdering Mobbeombud

Her finner du oss

Flåtestad ungdomsskole

Besøksadresse:

Harriet Backers vei 15
1415 Oppegård

Telefon: 66 82 37 00