Haugjordet ungdomsskole
Haugjordet ungdomsskole
Haugjordet ungdomsskole er en ungdomsskole med ca. 530 elever. Skolen ligger sentralt på Langhus.

Om skolen

Haugjordet ungdomsskole ble bygget i 2004, og er en baseskole. Skolen har en stor kantine og aula. Elevene har kroppsøving i Follo Trykk Arena og svømming på Sofiemyr svømmehall. Skolen har en godkjent skolehund som blir brukt i ulike elevaktiviteter.

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 


Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Fremmedspråk og valgfag  

Skolen tilbyr ulike språk- og valgfag. Elevene velger valgfag for ett år om gangen, men kan velge det samme faget flere ganger. 

Valgfag og språkfag 2022/23 (PDF)

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Heidi Skarseth  
Telefon 97 76 94 96    

Lotta Lauvås Pettersson
Telefon 96 94 50 49    

Kontortid

Mandag: Kl. 08.30 - 15.00 
Tirsdag: Kl. 08:30 - 15.00 
Onsdag: Kl. 08.30 - 15.00 
Torsdag: Kl. 08.30 - 15.00 
Fredag: Kl. 08.30 - 15.00   

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan

Kontaktinformasjon

Send e-post til Haugjordet ungdomsskole
Telefon 64 85 34 00
Besøksadresse: Vevelstadveien 25, 1405 Langhus
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Kjell Martin Apalnes
Rektor
Telefon 92 21 74 28

Helga Eggebø Gaustad
Undervisningsinspektør

Marianne Bakke
Undervisningsinspektør
Telefon 48 86 65 11

Johnny Adler Aakerman
Administrasjonsleder
Telefon 41 22 59 52 

Eva Marie Parelius
Rådgiver
Telefon 91 33 49 59 

Ane Langballe Ellingsen
Ressurskoordinator
Telefon 91 31 74 98 

Merete Edvardsen
Rådgiver psykisk helse 
Telefon 48 86 65 05

Mona Herjuaune
Konsulent
Telefon 64 85 34 00 


Skolehelsetjenesten

Heidi Skarseth  
Telefon 45 72 76 26   

Lotta Lauvås Pettersson
Telefon 45 72 77 48   

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Eva Falkenland
Leder

Send e-post til FAU  

Følg oss i sosiale medier 

Haugjordet ungdomsskole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00

Kontakt oss

Send e-post til Haugjordet ungdomsskole  
Telefon 64 85 34 00

Besøksadresse 
Vevelstadveien 25, 1405 Langhus

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Haugjordet ungdomsskole

Besøksadresse:

Vevelstadveien 25
1405 Langhus

Telefon: 64 85 34 00