Hellerasten ungdomsskole
Hellerasten ungdomsskole
Hellerasten ungdomsskole ligger øst for Kolbotn, helt nord i Nordre Follo kommune. Skolen har ca. 240 elever.

Om skolen

Skolens visjon: "Røtter og vinger"; en skole som fører kulturarven videre og gir elevene vidsyn og toleranse.

Vi har som mål å utvikle trygghet og fremme tilhørighet og ansvar hos elevene, slik at de får gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Hellerasten ungdomsskole har i flere år vært miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg, og vi fortsetter å jobbe bevisst for et sunt miljø.

Vår profil

 • Godt skolemiljø
 • Gode faglige resultater

Kultur

 • Alle elevene lærer å spille i band
 • Produksjon for scene som valgfag
 • Flere kultursamlinger i året

Friluftsliv

 • Kanoturer
 • Flyktningeruta
 • Friluftsliv i nærmiljøet

Partnerskole med UiO

Hellerasten ungdomsskole har i mange år hatt status som partnerskole med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO).

Det vil si at vi utdanner framtidens lærere sammen med UIO. Dette gir skolen tilgang til rikt fagmiljø, ny forskning og ekspertise. Hvert år har ca. ti lektorstudenter praksisperioder hos oss. 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Infohefte 1 og 2

Spesialpedagogisk plan

Planen skal bidra til å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø. 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Lekseplaner

Som foresatt har du fått e-post med lenke til klassens lekseplan i slutten av august. Lagre den lenken slik at du enkelt kan finne den igjen. Ta eventuelt kontakt med klassens kontaktlærer via chat i IST-appen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier er på skolen hver dag. De andre kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Telefon 92 07 94 54

Kontortid

 • Mandag: KL. 08.30 - 14.00
 • Tirsdag: KL. 08.30 - 14.00
 • Torsdag: KL. 08.30 - 14.00
 • Fredag: Kl. 08.30 - 14.00

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

 1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

 2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Du kan søke om permisjon i inntil to uker. Se mer informasjon og søknadsskjema på siden om permisjoner.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Hellerasten ungdomsskole 
Telefon 66 81 22 20
Besøksadresse: Hareveien 44, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Linn-Heidi Hågensen
Rektor
Telefon 92 84 94 82

Kjærsti Rønneberg 
Undervisningsinspektør
Telefon 40 43 36 93

Siv-Tove Ophaug
Undervisningsinspektør
Telefon 66 81 22 20

Malin Rue
Rådgiver (sosiallærer og karriereveileder)
Telefon 40 43 38 97

Ann-Sophie Bergman
Saksbehandler
Telefon 66 81 22 20

Øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier
Telefon 92 07 94 54
 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Line Skjerven
Leder

Eirik Harildstad
Nestleder   

Følg oss i sosiale medier

Hellerasten ungdomsskole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Hellerasten ungdomsskole

Besøksadresse:

Hareveien 44
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 22 20

Kontakt oss

Send e-post til Hellerasten ungdomsskole 
Telefon 66 81 22 20

Besøksadresse
Hareveien 42, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Hellerasten ungdomsskole

Besøksadresse:

Hareveien 44
1413 Tårnåsen

Telefon: 66 81 22 20