Tårnåsen skole
Tårnåsen skole
Tårnåsen skole er en barneskole med ca. 560 elever. Skolen ligger på Tårnåsen, nær skogen, lengst nord i Nordre Follo kommune.

Om skolen

Tårnåsen skole, skolen i skogen, er en barneskole med ca. 560 elever. Skolen ligger på Tårnåsen, nær skogen, lengst nord i Nordre Follo kommune.   

Skolens visjon er "Livsmestring gjennom utforskende og inkluderende læring.

Vi har også noen egne verdier: Mangfold, raus og robust. Verdiene skal kjennetegne skolens drift og være et kompass i opplæringen til elevene. Verdiene skal også ruste elevene for fremtiden.

Elevene skal møte et mangfoldig samfunn, og det er viktig å utvikle raushet, robusthet og læringsglede.

Skolemiljø 

Vi jobber systematisk med skolemiljøet. Fra skoleåret 2022/2023 har vi jobbet med en plan for sosial kompetanse og ferdighetstrening.

Denne brukes og utvikles videre i samarbeid med foreldrene. Alle trinn jobber ukentlig med denne planen og arbeidet synliggjøres i periodeplanene.

Skolen har også trivselsledere som legger til rette for aktiviteter i friminuttene og passer på at elever ikke blir gående alene.  

Velkomsttilbud

Skolen har også et velkomsttilbud for elever som ikke har bodd lenge i Norge. De får opplæring i norsk språk og samfunnsfag. Elevene går på nærskolen to dager i uken.

Det er nærskolens rektor som søker om plass i velkomsttilbudet.

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer 

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Randi Sundmark Sagvolden
Helsesykepleier 
Telefon 98 90 63 92 

Mirjam Frislie
Helsesykepleier 
Telefon 47 69 33 67

Kontortid 

Mandag til fredag: Kl. 08.30 - 14.30

Åpen dør for elevene mandag, tirsdag, torsdag og fredag i storefri.

Skolehelsetjenesten holder til i underetasjen i administrasjonsbygget. De har en egen inngang på sørenden av bygget. 

Skolefritidsordning (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Madelen Thoresen
SFO-leder
Telefon 40 43 56 19

Base 1

Telefon 92 21 67 93
Baseleder Inger Øfstaas

Base 2

Telefon 92 23 82 31
Baseleder Lena Karusbakken

Base 3 og 4

Telefon 92 23 83 46/ 40 10 94 83
Baseleder Roy Tore Reime

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan

Kontaktinformasjon

Send e-post til Tårnåsen skole  
Telefon 40 43 62 87
Besøksadresse: Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon 

Hege Ekanger Bjerke
Rektor

Monica Angelsnes Kyvåg
Undervisningsinspektør 5.- 7. trinn
Telefon 40 43 62 36

Sverre Martin Tunheim
Undervisningsinspektør 1.-4. trinn
Telefon 40 43 62 35

Tara Louise O'Malley
Saksbehandler/vikar
Telefon 40 43 62 87

Koordinator for mestringsteam

Ann Ragnhild Aasprong
Koordinering av spesial- eller sosialpedagogiske tiltak på skolen
Telefon 45 22 35 16

Jørgen Alexander Foss
Miljøterapeut
Telefon 41 38 56 86

Skolehelsetjenesten 

Randi Sundmark Sagvolden
Helsesykepleier 
Telefon 98 90 63 92 

Mirjam Frislie
Helsesykepleier 
Telefon 47 69 33 67 

Skolefritidsordningen (SFO)

Madelen Thoresen
SFO-leder
Telefon 40 43 56 19

Base 1

Telefon 92 21 67 93
Baseleder Inger Øfstaas

Base 2

Telefon 92 23 82 31
Baseleder Lena Karusbakken

Base 3 og 4

Telefon 92 23 83 46/ 40 10 94 83
Baseleder Roy Tore Reime

Foreldrenes arbedsutvalg (FAU)   

Stine Marie Brekke
Leder   

Følg oss i sosiale medier 

Tårnåsen skole - facebook

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Tårnåsen skole

Besøksadresse:

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Telefon: 40 43 62 87

Kontakt oss

Send e-post til Tårnåsen skole
Telefon 40 43 62 87

Besøksadresse
Gjallarveien 25, 1413 Tårnåsen

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski  

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Mobbeombud Oppvekstportalen

Her finner du oss

Tårnåsen skole

Besøksadresse:

Gjallarveien 25
1413 Tårnåsen

Telefon: 40 43 62 87