Kolbotn skole er en  barneskole med ca. 350 elever. Skolen ligger i Kolbotn sentrum, men med nærhet til skogen, Kolbotnvannet og Gjersjøen.

Om skolen

Den tradisjonsrike skolen har røtter langt tilbake i tid. og det første skolebygget sto ferdig i 1922. Skolen er bygget om de senere årene og den nye skolen åpnet høsten 2021.

Vi har etablert et uteskoleområde på Rikeåsen. Her har vi både gapahuk, hinderløype og bålplass.

Skolen har et driftig og utviklingsorientert personale og et aktivt FAU, som bidrar til et positivt og godt skolemiljø.  

Velkomsttilbud

Skolen har også en velkomsttilbud for ukrainske elever. Elevene begynner i velkomstklassen når de kommer til Norge og er her tre dager i uken. De får opplæring i norsk språk, samfunnsfag og andre fag. Elevene går på nærskolen to dager i uken. 

Planer, regler og rutiner

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Skolens planer

Ordens- og samværsregler

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog. Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier.  

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen 

Randi French
Telefon 41 36 17 06 

Kristin Ringkjøb Tormodsgard
Telefon 47 69 07 21 

Kontortid

Mandag til fredag: Kl. 08.30 - 15.30

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn på 1.–4. trinn i grunnskolen får tilbud om plass på SFO ved sin skole. Barn med særskilte behov kan søke om plass også på 5.–10. trinn. 

SFO legger til rette for tilsyn og omsorg før og etter skoletid. Barna kan delta i fysisk aktivitet, lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

Aktivitetene tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna får et enkelt måltid hver dag.

Åpningstider

Daglig åpningstid er mandag til fredag fra kl. 07.15 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid.

SFO holder åpent elleve måneder i året og er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. SFO er også stengt fem planleggingsdager i løpet av skoleåret.

Les mer om SFO-ordningen, hvordan søke, endre og si opp plass og om priser på SFO i Nordre Follo kommune

Kontaktinformasjon

Marianne Nesse
SFO-leder  
Telefon 41 36 10 17  

Loppa (1. trinn)   
Victoria Hol
Baseleder 
Telefon 41 36 13 43    

Humla  
Marianne Nesse 
Baseleder   
Telefon 41 36 10 17   

Maurtua (3. - 4. trinn) 
Anita Melvold Hansen
Baseleder   
Telefon 41 36 12 77   

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

  1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

  2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

  • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
  • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal. 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Se e-post til Kolbotn skole 
Telefon 66 81 32 00
Besøksadresse: Fjellveien 2a, 1410 Kolbotn
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski


Ledelse og administrasjon

Hanne Karin Heum
Konstituert rektor 
Telefon 66 81 32 00

Hege Strandmyr Martinsen
Undervisningsinspektør 2., 4. og 7. trinn og velkomstklasse (VK2)
Telefon 66 81 32 02

Jon Lindtveit
Undervisningsinspektør 1., 3., 5. og 6. trinn
Telefon 66 81 32 04

Marianne Nesse
SFO-leder  
Telefon 41 36 10 17

Gro Bjørland
Saksbehandler
Telefon 41 39 06 21

Randi Melby
Kontor/Bibliotek/IT
Telefon 66 81 32 00

Heidi Holt
Spesialpedagog
Telefon 41 36 07 31

Ellen Mathe-Sørenssen
Leselærer
Telefon 41 36 05 19 

Skolehelsetjenesten

Randi French 
Helsesykepleier 
Telefon 41 36 17 06 

Kristin Ringkjøb Tormodsgard
Helsesykepleier
Telefon 47 69 07 21 

Skolefritidsordningen (SFO)

Marianne Nesse
SFO-leder  
Telefon 66 81 32 03

Loppa (1. trinn)   
Victoria Hol
Baseleder 
Telefon 41 36 13 43    

Humla  
Marianne Nesse 
Baseleder   
Telefon 41 36 10 17 

Maurtua (3. - 4. trinn) 
Anita Melvold Hansen
Baseleder   
Telefon 41 36 12 77   
 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Følg oss i sosiale medier

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Kolbotn skole

Besøksadresse:

Fjellveien 2A
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 32 00

Kontakt oss

Send e-post til Kolbotn skole  
Telefon 66 81 32 00

Besøksadresse
Fjellveien 2a, 1410 Kolbotn

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski

Foreldreportalen Foreldreportalen SFO Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Kolbotn skole

Besøksadresse:

Fjellveien 2A
1410 Kolbotn

Telefon: 66 81 32 00