Fløysbonn ungdomsskole
Fløysbonn ungdomsskole
Fløysbonn ungdomsskole ligger sentralt på Sofiemyr og har ca. 260 elever.

Om skolen

Fløysbonn ungdomsskole ligger sentralt på Sofiemyr, nær idrettsanlegg og kollektivtransport. Skolens visjon er Mestring for livet.  

Skolen har i alle år hatt en egen musikal, Fløysbonnmusikalen. Dette er en del av elevenes utdanningsvalg/valgfag og musikalen settes opp i Kolben. 

Planer, regler og rutiner   

Felles planer for skolene i Nordre Follo 

Ordens- og samværsregler   

Kommunen har en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene. I tillegg har hver skole egne rutiner for samvær og trivsel, som er tilpasset lokale forhold.  

Valgfag

Elevene har valgfag to skoletimer per uke på alle trinn. Valgfagene skal bidra til at elevene styrker lærelysten og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Skoleåret 24/25 kan elevene velge mellom følgende valgfag:

 • Produksjon for scene
 • Friluftsliv
 • Utvikling av produkter og tjenester/kantinedrift
 • Innsats for andre
 • Fysisk aktivitet og helse (FYSAK)
 • Programmering
 • Praktisk håndverksfag 

Lærerplaner valgfag (udir.no)

Skolehelsetjenesten     

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og psykolog.  Helsesykepleier og fysioterapeut har faste besøkstider på de ulike skolene, og psykolog kan kontaktes via helsesykepleier. 

Elever og foreldre kan ta kontakt for å snakke om problemstillinger knyttet til barnets helsemessige utvikling, læring og trivsel på skolen. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.   

Skolehelsetjenesten i Nordre Follo kommune 

Kontakt helsesykepleier på skolen    

Heidi Storm Olsen 
Telefon 99 21 52 75 

Kontortid

 • Mandag: Kl. 08.00-15.30
 • Tirsdag: Kl. 08.00-15.30
 • Onsdag: Kl. 08.00-15.30
 • Fredag: Kl. 08.00-15.30

Kontakt fysioterapeut på skolen

Stine-Marie Godø Wiget   
Telefon 47 78 26 35  

Fysioterapi for barn og unge 

Ferie og fravær

Skolen dokumenterer og følger opp fravær, og foreldrene får beskjed hvis en elev ikke møter på skolen.

Melde fravær

Foreldre registrerer fravær i IST Home så snart fraværet er kjent, helst innen klokken 08.00. Skolen og SFO må ha beskjed om videre fravær hvis det går over flere dager. 

Du kan legge inn fravær på to måter:

 1. På startsiden i appen IST Home finner du navnet til barna dine listet opp. Klikk på navnet til barnet. Da får du opp valget Melde fravær. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid, og eventuelt en kommentar. 

 2. Gå inn på menyvalget/ikonet Fravær på åpningssiden. Velg Melde fravær og legg inn fravær på barnet. Du kan også hake av for flere barn hvis du ønsker det. Det er mulig å legge inn fravær for både skole og SFO, eller en av delene. Legg inn start- og sluttid.  

Søke permisjon

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for barn i SFO i IST Home appen. 
Ønsker du permisjon fra skolen, gjelder følgende:  

 • Søke permisjon en dag: Foreldre sender melding i appen via Chat. Kontaktlærer svarer.
 • Søke permisjon to – ti dager: Foreldre søker skolen v/rektor i digital søknadsportal.

Fravær på vitnemålet

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet. Du kan søke om at inntil ti fraværsdager per skoleår ikke blir ført opp. 

Mer informasjon om fravær 

Skoletidsplan 

I løpet av skoleåret skal elevene ha 190 skoledager. Skoletidsplanen har oversikt over ferie, fridager og plandager for skole og SFO.

Skoletidsplan 

Kontaktinformasjon

Send e-post til Fløysbonn ungdomsskole
Telefon 66 81 41 00
Besøksadresse: Holbergs vei 41, 1412 Sofiemyr
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Ledelse og administrasjon

Silja Germeten
Rektor
Telefon 98 90 53 03

Sverre Semb
Undervisningsinspektør
Telefon 45 72 94 76

Siri Werner
Saksbehandler
Telefon 45 65 37 19

Jane Aarthun
Rådgiver
Telefon  98 90 86 81

Øvrige ansatte

Skolehelsetjenesten

Heidi Storm Olsen
Helsesykepleier 
Telefon 99 21 52 75

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

Siri Opsahl Gustafson
Leder 

Følg oss i sosiale medier 

Fløysbonn ungdomsskole - Facebook

 

Mer om skolene i Nordre Follo

Her finner du oss

Fløysbonn ungdomsskole

Besøksadresse:

Holbergs vei 41
1412 Sofiemyr

Telefon: 45 65 37 19

Kontakt oss 

Send e-post til Fløysbonn ungdomsskole
Telefon 45 65 37 19

Besøksadresse
Holbergs vei 41, 1412 Sofiemyr

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Foreldreportalen Underveisvurderinger Oppvekstportalen Mobbeombud

Her finner du oss

Fløysbonn ungdomsskole

Besøksadresse:

Holbergs vei 41
1412 Sofiemyr

Telefon: 45 65 37 19